Traffy ITS Cast ตอนที่ 10

back-to-the-future-trilogy

 • ป้ายห้ามจอดรถที่ทรงอานุภาพที่สุดในโลก
 • รถยนต์ไร้คนขับของ Google วิ่งเร็วเกินกำหนด
 • รถ Tesla Model III
 • หน้าตารถยุคใหม่จะเป็นอย่างไร ?

ที่มาภาพ : http://sixand5.com/2012/03/06/mondo-back-to-the-future-trilogy-prints/

Read more of this post

Traffy ITS Cast ตอนที่ 9

A237ne

 • ใช้มือถือป้องกันรถชน
 • Gadget สำหรับนักปั่นจักรยาน
 • ป้ายจราจรสะท้อนใจ

Read more of this post

vehicleGPSData

Description

รูปแบบการให้ข้อมูลพิกัด (GPS) แก่ Traffy เพื่อใช้ในงานวิจัย

Field Required *

*source ชื่อของบริษัทที่ให้ข้อมูล
Example Values: NECTEC Taxy Company
*vehicleID ID ของรถที่รับข้อมูล GPS มา โดยในแต่ละบริษัท ต้องไม่ซ้ำกัน
Example Values: 100001
*timestamp วันเวลาที่รับข้อมูล GPS มา ในลักษณะ YYYY-MM-DD HH:MM:SS
Example Values: 2014-05-06 10:52:00
*latitude ละติจูดของข้อมูล GPS ในลักษณะ Signed degrees format มีค่าตั้งแต่ -90.00 ถึง 90.00
Example Values: 14.0777859
*longitude ลองติจูดของข้อมูล GPS ในลักษณะ Signed degrees format มีค่าตั้งแต่ -180.00 ถึง 180.00
Example Values: 100.6013131
*speed ความเร็วที่ได้รับจากข้อมูล GPS มีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/hr)
Example Values: 35.76
*heading ทิศทางที่ได้รับจาก GPS โดยคำนวณเป็นมุมที่เทียบกับทิศเหนือ มีหน่วยเป็นองศา มีค่าตั้งแต่ 0.00 ถึง 360.00
Example Values: 90.50

Read more of this post

Traffy ITS Cast ตอนที่ 8

 

Gorodskaja_Razvjazka_1920x1200_54

 • 10 เมืองใหญ่ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Smart Cities
 • เมืองเก่าหรือใหม่ บอกได้จากผังถนน
 • อะไรที่ขาดหายไป ในการพัฒนาระบบจราจรกรุงเทพฯ
 • ขอโทษนะ สร้างถนนไปก็ไม่ช่วยอะไร!!!

Read more of this post

getSpeedCameraLocation

Description

ให้ข้อมูลพิกัดที่มีกล้องตรวจจับรถยนต์ที่ขับเกินความเร็วทีกำหนด โดยใช้ข้อมูลจาก https://maps.google.co.th/maps/ms?hl=th&gl=th&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=212826806987686398141.0004d61ec671c7480c0cd&dg=feature

Resource URL

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getSpeedCameraLocation

API Status

Online / Beta Test

Read more of this post

getRedLightCameraLocation

Description

ให้ข้อมูลพิกัดที่มีกล้องตรวจจับรถยนต์ที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยใช้ข้อมูลจาก https://maps.google.co.th/maps/ms?ie=UTF8&t=h&oe=UTF8&msa=0&msid=212826806987686398141.0004d6237ec1687ac3d97&dg=feature 

Resource URL

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getRedLightCameraLocation

API Status

Online / Beta Test

Read more of this post

Protected: getGPStoRoad

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Traffy ITS Cast ตอนที่ 7

NAC2014-Banner

 • NAC 2014 : Special by Traffy Intern
 • แก้คำผิด ราคารถยนต์คือ 350,000+ ไม่ใช่ 35,000

Read more of this post

Traffy ITS Cast ตอนที่ 6

page

 • เหลียวหลัง แลหน้า รถไฟไทย
 • Generation walk
 • พฤติกรรมการขับรถของคนกรุงเทพฯ
 • ประชาสัมพันธ์ งาน NAC 2014

Read more of this post

ประชาสัมพันธ์ สัมมนา ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า

ประชาสัมพันธ์ สัมมนา ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า ร่วมสัมมนาโดยนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Raksit Thitipatanapong)

วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09:00 – 12:00 น.
ห้องประชุม CC-301 อาคารศูนย์ประชุม (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ในปัจจุบันเทคโนโลยีดาวเทียมน าร่องได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่ระบบ
GPS ของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามได้มีการนำเสนอระบบดาวเทียมนำร่องในระบบอื่น ไม่ว่าจะเป็น GLONASS จาก
สหพันธรัฐรัสเซียหรือระบบ Beidou จากสาธารณรัฐประชาชนจีน การใช้ประโยชน์จากระบบดาวเทียมอื่นๆมาร่วมประมวลผลนั้น
ทำให้เพิ่มขีดความสามารถของการรับสัญญาณและการระบุตำแหน่งได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้นำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการบริการ
(Location Base Services) การบริการจัดการภัยพิบัติ หรือ ระบบจัดการจราจรอัจฉริยะได้เป็นอย่างดี

กำาหนดการ
9:15 – 9:30 น. Introduction to Multi-GNSS
Raksit Thitipatanapong
NECTEC, on behalf of Multi-GNSS ASIA
9:30 – 10:10 น. Galileo Navigation Satellite System
Petr Bares
Czech Space Alliance
10:10 – 10:40 น. Design and Management for Creating Innovative Social Services with GNSS,
Other Satellite Systems and Big Data
Naohiko Kohtake, Keio
University, Japan
10:40 – 11:20 น. Traffic information service
Toyota Tsusho Electronic Thailand
11:20 – 11:50 น. Precise Positioning for Vehicle Monitoring
Raksit Thitipatanapong
ITS, NECTEC

 

สัมมนา ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า

สัมมนา ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า

 

%d bloggers like this: