Traffy @ ITS Lab

NECTEC Talk on Data Science and Big Data Analytics Experience & Showcases

NECTEC Talk

NECTEC Talk on Data Science and Big Data Analytics
Experience & Showcases

5 สิงหาคม 2558 เวลา 13:30-15:30 น

ณ ห้องบุษกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


กำหนดการ

 • 13:15-13:30 ลงทะเบียน
 • 13:30-13:00 Fraud Detection โดย คุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ, Lead Data Scientist บริษัท Booz Allen Hamilton
 • 14:00-14:30 Mobility Mining: Understanding Human in Crisis from Large-Scale Cell Phone Network Data โดย ผศ.ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 14:30-15:00 Facebook Fan Page Relationship Discovery โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 15:00-15:30 โลกอาชญากรรม vs เครื่องมืออัจฉริยะ โดย นางสาวรุจิรา สง่าแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานสืบสวนและงานข่าวกรอง บริษัท Netsurplus Co., Ltd.

ดำเนินรายการโดย ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

ลงทะเบียนล่วงหน้า: https://m.facebook.com/events/120949481579060

ติดตามทาง Youtube: its.nectec.or.th

Live Blog: www.facebook.com/traffy.in.th

พบกับ @traffy ในงาน PURBA 2015

Improving Accident Statistics - The Role of Social Media

templatemo_carousel_bg

บทความวิชาการของทีมงาน เรื่อง Improving Accident Statistics – The Role of Social Media
ได้รับการตอบรับ ให้ไปนำเสนอ ที่งาน The 4th International Workshop on Pervasive Urban Applications
ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ที่เมือง Osaka ประเทศญี่ปุ่น

เป็นบทความวิชาการในโครงการวิจัยข้อมูลจราจรจาก Social Networks

ดูบทความวิชาการที่ได้รับการตอบรับทั้งหมดได้ที่ http://cpemis.eng.cmu.ac.th/~santi/purba2015/#templatemo-contact

Improving Accident Statistics - The Role of Social Media

Improving Accident Statistics – The Role of Social Media

Traffy ITS Cast ตอนที่ 25 : รถยนต์สื่อสารและพลังงานสะอาด

3048032-inline-i-2-this-gadget-lets-drivers-fight-road-rage-with-emoticons-copy

QR Code for MP3

qr code for MP3

 • Safety Truck รถบรรทุกลดอุบัติเหตุ
 • การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2014 ไม่เพิ่มขึ้นในรอบ 40 ปี !!!
 • รถโฟล์กยืนยันใครๆ ขับต่อหลังรถโฟล์กแล้วจะปลอดภัย ไม่เชื่อดูบิลบอร์ดหลังรถเมล์คันนี้สิ!
 • กรุงเทพฯ ประกาศเป็นเมืองคาร์บอนต่ำในปี 2020
 • Google Maps เตือนว่ากำลังขับข้ามทางรถไฟ
 • กระบี่ มีศักยภาพเป็นเมืองพลังงานหมุนเวียนในปี 2020
 • รถยนต์ส่งยิ้ม
 • Solar Impulse เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังอยู่ในทริปบินรอบโลก
 • ชีวิตดี๊ดี…ไม่มีรถยนต์หนึ่งเดือน

Read More

getTravelTime

Description:

ให้บริการเวลาเดินทางในระดับช่วงถนน (Link)

ให้บริการเวลาเดินทางรวม จากรายการช่วงถนนที่กำหนดให้ (Sum Link Travel Time)

URL:

http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getTravelTime&key=<passkey>&linkid=id1,id2,id3

API Status:

Online

Output Formats:

JSON

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Required Parameters :

หมายเหตุ: รายละเอียดของช่วงถนนจาก getLinkInfo

linkid= linkid หรือ รายการของ linkid คั่นด้วย “,” เป็นจำนวนเต็ม 
Example:http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getTravelTime&key=<passkey>&linkid=59866,102057,114019

Response :

หมายเหตุ เวลาเดินทาง (traveltime) หน่วยเป็นนาที
gettraveltime-response

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traffy ITS Cast ตอนที่ 24 : ทฤษฎีเกมกับการจราจร

A_Beautiful_Mind_Poster

QR Code for MP3

qr code for MP3

 • John Nash บิดาแห่งทฤษฎีเกม เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจร
 • ชีวประวัติของ John Nash และ A Beautiful Mind
 • ทฤษฎีเกมเบื้องต้น จุดสมดุลของแนช และการประยุกต์ในการจราจร

Read More

เตรียมพร้อม ภาพจากกล้อง CCTV หน้าศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กำลังจะมา

20150618152615

ถนนหน้าศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ทางทีมงานมีความร่วมมือกับศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

เตรียมพบกับภาพจากกล้อง CCTV ใหม่ เร็วๆ นี้ ครับ

โครงการวิจัยข้อมูลจราจรจาก Social Networks

ASK

ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันมีผู้ใช้เครือข่ายสังคมโดยเฉพาะ Twitter ในการรายงานสภาพการจราจร (Traffic Incident) มากขึ้น ศูนย์ให้บริการข้อมูลจราจรทางวิทยุต่างๆ เริ่มมีการให้ข้อมูลผ่านทาง Twitter การให้บริการทำโดยใช้พนักงานของศูนย์ ผู้จัดทำจึงออกแบบและสร้างต้นแบบนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องการจราจร ทำการเผยแพร่ข้อมูลต่อ (Retweet) รวมถึงการนำมาวิจัยต่อยอดเพิ่มคุณค่าของข้อมูลโดยการแยกประเภทเหตุการณ์ ระบุบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และใช้เป็นข้อมูลสำหรับระบบตอบคำถามข้อมูลจราจร Traffy Ask โดยระบบสามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ที่ให้ข้อมูลแบบเปิดเผย (Public) โดยอัตโนมัติ แม้ผู้ใช้ดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึง (mention) บัญชีของระบบก็ตาม

Feature

 1. รวบรวมและคัดกรองข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยใช้ API ของ Twitter คัดกรองข้อมูลหยาบคาย หรือข้อคำถามออกไป
 2. เผยแพร่ข้อมูล ระบบ Retweet ข้อมูลจราจรที่คัดกรองได้ เข้าสู่ระบบ Twitter
 3. ตอบคำถามเกี่ยวกับการจราจร เมื่อผู้ใช้ mention @traffy และส่งข้อมูลคำถามเกี่ยวกับการจราจร ระบบจะทำส่งคำตอบโดย mention กลับไปให้ผู้ใช้ โดยเรียกใช้งานระบบ Traffy ASK

ทดลองใช้ผลงาน

 1. ดูข้อมูลจราจร ผ่าน Twitter @traffy http://twitter.com/traffy
 2. สอบถามข้อมูลจราจร โดย Mention @traffy http://twitter.com/traffy
 3. สอบถามข้อมูลจราจร ผ่าน Website http://traffy.in.th/ask/
 4. getIncident API http://its.nectec.or.th/getincident

ร่วมสนับสนุนงานวิจัย

 1. รายงานสภาพจราจร อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ผ่านทาง Twitter สามารถเพิ่มรูปภาพ และข้อมูลพิกัด GPS ของรายงานนั้นเพื่อให้ข้อมูลในรายงานมีประโยชน์มากขึ้น
 2. แจ้งทีมงานเมื่อระบบรายงานข่าวที่ไม่สมควร ผ่านทางการ mention @traffy หรือส่ง email ให้ traffyteam@gmail.com
 3. ให้คำแนะนำติชมระบบผ่านทางการ mention @traffy หรือส่ง email ให้ traffyteam@gmail.com

Read More

โครงการวิจัยการประมาณเวลาเดินทางจากข้อมูล GPS

Capture Traffy นาทีที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันยานพาหนะติดตั้งระบบ GPS เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูล GPS เหล่านี้มีประโยชน์ต่อคาดการณ์ปริมาณต่าง ๆ ทางจราจรเช่น เวลาเดินทาง (Travel Time) ความต้องการใช้ถนน (Traffic Demand) ปริมาณสภาพจราจร (Traffic Volume) ห้องปฏิบัติการ ITS จึงนำข้อมูล GPS มาประมาณเวลาเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งช่วยวางแผนเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะอื่น ๆ เช่น ระบบคาดการณ์เวลาเข้าป้ายของรถโดยสาร ระบบคาดการณ์จุดจอดที่เหมาะสมสำหรับรถแท็กซี่ เป็นต้น

Feature

 • ประมาณเวลาเดินทางในระดับช่วงถนน (Link) ช่วงถนน หมายถึง ส่วนของถนนย่อย ๆ เช่น จากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่ง เพื่อประกอบเป็นเส้นทางที่ใหญ่กว่าได้
 • ประมาณเวลาเดินทางบนช่วงถนนข้างเคียง บางชุดข้อมูล GPS ที่ได้รับอนุเคราะห์ มีความถี่ต่ำ ทำให้ไม่สามารถประมาณเวลาบนทุกช่วงถนนได้ ระบบนี้จึงช่วยประมาณเวลาเดินทางจากช่วงถนนข้างเคียงด้วย

ทดลองใช้ผลงาน

 1. Traffy นาที http://traffy.in.th/nt/
 2. API
  1. getLinkInfo บริการข้อมูลรายละเอียดของช่วงถนน
  2. getTravelTime บริการเวลาเดินทางของช่วงถนน

ร่วมสนับสนุนงานวิจัย

 1. ระดับบุคคลทั่วไป อนุเคราะห์ข้อมูล GPS แบบไม่ระบุตัวตนแก่ระบบ ผ่าน Application โทรศัพท์มือถือ
 2. ระดับบริษัท อนุเคราะห์ข้อมูล GPS ของรถในบริษัท
 3. ระดับบริษัทเก็บข้อมูล Tracking อนุเคราะห์ข้อมูล GPS ของบริษัทลูกค้าที่อนุญาติให้ใช้ข้อมูล

สายรถและเส้นทางที่มีข้อมูล

 1. เส้นทางสวทช. – ประตูเชียงราก 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (เข้าและออก)
 2. เส้นทางสวทช. – ประตูเชียงราก 2 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (เข้าและออก)
 3. เส้นทางสวทช. – ประตูพหลโยธิน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (เข้าและออก)
 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต – ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต (ไปและกลับ)
 5. เส้นทางอนุสาวรีย์สมรชัยภูมิ – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (ไปและกลับ)

ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อรายงานต้นแบบการประมาณเวลาเดินทางของช่วงถนน จากข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ความถี่ต่ำและไม่คงที่

บทคัดย่อรายงานต้นแบบการประมาณเวลาเดินทางของช่วงถนน
จากข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ความถี่ต่ำและไม่คงที่

Accuracy Improvement of Travel Time Estimation in Urban Environment using State Transition-dependent Time-occupancy

Accuracy Improvement of Travel Time Estimation in Urban Environment using State Transition-dependent Time-occupancy

An Analysis of GPS Sampling Rates Required in Travel Time Estimation

An Analysis of GPS Sampling Rates Required in Travel Time Estimation

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. Google Direction API ให้บริการข้อมูลเวลาเดินทาง จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง มีทั้งข้อมูล i) แบบฟรี 2,500 request ต่อวัน และ ii) แบบเสียเงิน 1,000 request 15 บาท
 2. Longdo Map API ให้บริการแผนที่แสดงข้อมูลจราจรและค้นหาเส้นทางสำหรับข้อมูลในประเทศไทย

getHeading

Description :

ให้ข้อมูลทิศทางที่รถกำลังวิ่งไป (Heading) ของข้อมูล GPS จุดที่ 1  โดยใช้ข้อมูล GPS 2 จุด คำนวณจากจุดที่  1 ไปจุดที่ 2  มีหน่วยเป็นองศาเทียบกับทิศเหนือ

URL:

http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getHeading&latitude1=…&longitude1=…&latitude2=…&longitude2=&#8230;

API Status:

Online

Formats: (Click for sample output)

JSON

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Parameters :

Required *

*latitude1  = ค่า latitude ของจุด GPS จุดที่ 1

*longitude1 = ค่า longitude ของจุด GPS จุดที่ 1

*latitude2  =  ค่า latitude ของจุด GPS จุดที่ 2

*longitude2 =  ค่า longitude ของจุด GPS จุดที่ 2


Response :

JSON Example

6

เส้นสีแดงแสดงทิศทาง (Heading) จาก จุด GPS ที่ 1 สวทช (latitude=14.078606 , longitude=100.603120) ไปยังจุด GPS จุดที่ 2  อนุสาวรีชัยสมรภูมิ (latitude=13.764913 , longitude=100.538283 )

5

 

เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานกับ NECTEC / ITS ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน

 1. ศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้านขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
 2. พัฒนาต้นแบบพร้อมร่วมเขียนรายงาน บทความทางวิชาการ และสิทธิบัตร
 3. ร่วมดำเนินโครงการในปัจจุบัน เช่น
  • พัฒนาระบบรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
  • โครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากพลังมวลชน
 4. ร่วมดำเนินการบูรณาการงานบริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ One Stop service
 5. ร่วมดำเนินโครงใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และการเตรียมการ เช่น
  • การวิเคราะห์ข้อมูบจากข้อมูลจราจรขนาดใหญ่ (Big Data)
  • การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งานดาวเดียมรังวัดรายละเอียดสูง เพื่อใช้งานได้แผนที่และการจราจร
  • การศึกษาและเตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน GPS Probe National Archive
  • การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เซ็นเซอร์แบบบูรณาการ (High Precision Multi-GNSS, G-Sensor และกล้อง DVR ติดรถยนต์)
   เพื่อเก็บข้อมูลจราจรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และใช้รถใช้ถนนซึ่งสอดคล้องกับ Technology Road Map ของ Nectec

คุณสมบัติสำคัญ

 • มีความสุขกับการพัฒนาโปรแกรม
 • ชอบการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ
 • มีความสุขกับการค้นหา ค้นความวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญา
 • รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน

ติดต่อสอบถามได้ที่ wasan@nectec.or.th, traffyteam@gmail.com

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.nstda.or.th
หรือติดต่ออีเมล recruit@nstda.or.th

%d bloggers like this: