ร่วมงานกับ Traffy

เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานกับ Traffy เข้าร่วมฝึกงาน พัฒนาทักษะวิจัยหรือรับทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบด้านการเดินทาง ท่องเที่ยว ขนส่งและจราจร

กรอกใบสมัคร

สามารถกรอกใบสมัครที่นี่ หรือ หรือ กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

Download รายละเอียดและคุณสมบัติทุกตำแหน่ง (PDF)

คุณสมบัติทั่วไป

 1. ชอบการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ
 2. มีความสุขกับการค้นหา ค้นความวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญา
 3. รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน

คุณสมบัติเฉพาะแต่ละตำแหน่ง

  1. ผู้ช่วยนักวิจัย 1 (ปริญญาตรี) Download รายละเอียดและคุณสมบัติ (PDF)
   • มีความสุขและสนุกในการเขียนโปรแกรม เช่น Mobile Application, Web Application, JAVA, MATLAB, PHP, Weka
   • จบปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • พิจารณาเป็นพิเศษ
    • เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5
    • มีผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
   • จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้
    • Mobile Application Developer (iOS, Android)
     ในโครงการประเมินระดับ ความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน (Traffy bSafe)
    • System Admin (Linux & Database)
     ในโครงการประเมินและรายงาน สภาพจราจร
    • Programmer (Java, PHP, Weka, หรือภาษาโปรแกรมอื่นๆ)
     ในโครงการจำแนกข้อมูลจราจรจาก Social Networks หากมีความรู้เรื่องภาษาธรรมชาติ (Natural Language) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
    • Machine Learning Programmer (Weka, MATLAB)
     ในโครงการตรวจจับความผิดปกติบนท้องถนน (Traffic Incident Detection & Classification)
    • Data Analyst
     ในโครงการตรวจจับความผิดปกติบนท้องถนน (Traffic Incident Detection & Classification)
  2. ผู้ช่วยนักวิจัย 2 (ปริญญาโท) Download รายละเอียดและคุณสมบัติ (PDF)
   • ต้องการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านการวิจัย
   • จบปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • สามารถสื่อสาร โต้ตอบ เป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการอ่านเขียนได้
   • มีผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 บทความ
   • พิจารณาเป็นพิเศษ
    • เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75
    • มีผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
   • จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
    • Data Mining
     ในโครงการประมาณเวลาในการเดินทาง (Travel Time Estimation)
    • Algorithm และ Mathematical Optimization
     ในโครงการการประเมิน ระดับความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน (Traffy bSafe)
    • Machine Learning, Artificial Intelligence
     ในโครงการตรวจจับ ความผิดปกติบนท้องถนน (Traffic Incident Detection & Classification)
    • Machine Learning
     ในโครงการจำแนกข้อมูลจราจรจาก Social Networks
 1. นักศึกษาฝึกงาน Download รายละเอียดและคุณสมบัติ (PDF)
  • กำลังศึกษาปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • พิจารณาเป็นพิเศษ
   • เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5
   • สนใจสร้างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ
  • จำนวน 12 ตำแหน่ง ตามความถนัด ดังนี้
   • Mobile Application Developer (iOS, Android)
    ในโครงการประเมินระดับความปลอดภัย ในการขับขี่บนท้องถนน (Traffy bSafe)
   • Programmer (ใช้ Weka, MATLAB, หรือภาษาโปรแกรมอื่นๆ)
    ในโครงการประเมินและ รายงานสภาพจราจร
   • Machine Learning Programmer / Signal Processing Programmer (ใช้ Weka, MATLAB)
    ในโครงการตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly Detection)
   • Data Analyst
    ในโครงการตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly Detection)
   • Facebook Public Relations Specialist
    เพื่อพัฒนา Traffy Facebook Fan Page ให้เป็นศูนย์กลางข่าวสารด้าน ITS (Intelligent Transportation System)
   • Java Programmer
    ในโครงการ Real-time Van Transit Information
 2. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยระดับปริญญาตรี/โท Download รายละเอียดและคุณสมบัติ (PDF)
  • รายละเอียดของงานที่ต้องปฎิบัติ
   • ระบบคำนวน/ทำนายเวลาในการเดินทางหรือเส้นทางที่ทำให้ถึงจุดหมายได้รวดเร็วที่สุด
   • Image processing จาก video stream เพื่อคำนวณหาความเร็วของรถ
   • ระบบคำนวนระดับความปลอดภัยคนขับรถจากข้อมูล GPS
   • Mobile Application บน iOS และ Android Platform เน้นการนำข้อมูลจราจรจากโครงการ Traffy (www.traffy.in.th) ไปต่อยอด
   • การวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลจราจร
  • Project ปริญญาตรีที่สำเร็จสมบูรณ์จะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท
  • ผลงานวิจัย ระดับปริญญาโทที่สำเร็จสมบูรณ์จะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาสูงสุด 30,000 บาท
  • มีโอกาสนำผลงานไปเขียนเป็นบทความทางวิชาการ (conference paper)
 3. โครงการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยระดับปริญญาโท/เอก Download รายละเอียดและคุณสมบัติ (PDF)
  • หัวข้อวิจัย
   • Probe-based Travel Path Identification and Travel Time Allocation
   • Incident Detection and Congestion Prediction using Hybrid Macro-Micro Traffic Characteristics
  • มีโอกาสได้รับ Letter of recommendation จากนักวิจัยพี่เลี้ยง
   (ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ Standford University, Carnegie Mellon University, Northwestern University, University of California, Berkeley, Georgia Institute of Technology, Imperial College London)

ร่วมงานกับเราดีอย่างไร

 1. ได้ประสบการณ์ประสบการณ์วิจัยกับนักวิจัยด้าน Intelligent Transporation Systems, Logistics, Data Mining, และ Geographical Information System (GIS)
 2. ไอเดียและหัวข้อวิจัยใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดตอนไปเรียนต่อได้
 3. เพิ่มโอกาสในการรับทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สนใจติดต่อ

แบบทดสอบทักษะการเขียนโปรแกรม

 1. เลือกแบบทดสอบอย่างน้อย 3 ข้อ โดยให้เลือกข้อที่ 100 ขึ้นไป จากแบบทดสอบดังนี้
  https://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=3
 2. ทำแบบทดสอบที่เลือกและส่งเข้าสู่ระบบเพื่อใช้พิจารณาประกอบการสัมภาษณ์

Form

One Comment on “ร่วมงานกับ Traffy

 1. Pingback: โครงการวิจัยและพัฒนาการบริการข้อมูลและการประมวลผลด้านจราจร (Intelligent Traffic Information Service) | Traffy Information Portal - โค

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: