Traffy ITS Cast ตอนที่ 7

NAC2014-Banner

 • NAC 2014 : Special by Traffy Intern
 • แก้คำผิด ราคารถยนต์คือ 350,000+ ไม่ใช่ 35,000

Read more of this post

Traffy ITS Cast ตอนที่ 6

page

 • เหลียวหลัง แลหน้า รถไฟไทย
 • Generation walk
 • พฤติกรรมการขับรถของคนกรุงเทพฯ
 • ประชาสัมพันธ์ งาน NAC 2014

Read more of this post

ประชาสัมพันธ์ สัมมนา ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า

ประชาสัมพันธ์ สัมมนา ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า ร่วมสัมมนาโดยนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Raksit Thitipatanapong)

วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09:00 – 12:00 น.
ห้องประชุม CC-301 อาคารศูนย์ประชุม (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ในปัจจุบันเทคโนโลยีดาวเทียมน าร่องได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่ระบบ
GPS ของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามได้มีการนำเสนอระบบดาวเทียมนำร่องในระบบอื่น ไม่ว่าจะเป็น GLONASS จาก
สหพันธรัฐรัสเซียหรือระบบ Beidou จากสาธารณรัฐประชาชนจีน การใช้ประโยชน์จากระบบดาวเทียมอื่นๆมาร่วมประมวลผลนั้น
ทำให้เพิ่มขีดความสามารถของการรับสัญญาณและการระบุตำแหน่งได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้นำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการบริการ
(Location Base Services) การบริการจัดการภัยพิบัติ หรือ ระบบจัดการจราจรอัจฉริยะได้เป็นอย่างดี

กำาหนดการ
9:15 – 9:30 น. Introduction to Multi-GNSS
Raksit Thitipatanapong
NECTEC, on behalf of Multi-GNSS ASIA
9:30 – 10:10 น. Galileo Navigation Satellite System
Petr Bares
Czech Space Alliance
10:10 – 10:40 น. Design and Management for Creating Innovative Social Services with GNSS,
Other Satellite Systems and Big Data
Naohiko Kohtake, Keio
University, Japan
10:40 – 11:20 น. Traffic information service
Toyota Tsusho Electronic Thailand
11:20 – 11:50 น. Precise Positioning for Vehicle Monitoring
Raksit Thitipatanapong
ITS, NECTEC

 

สัมมนา ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า

สัมมนา ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า

 

Traffy ITS Cast ตอนที่ 5

 • ตั๋วร่วมในประเทศไทย
 • กว่าจะมาเป็นเครื่องตรวจตั๋วอัตโนมัติ
 • ฮิปโป แตงโม หอย หมึก กระต่าย แมว

Read more of this post

Traffy ITS Cast ตอนที่ 4

 • ตอนพิเศษ: มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13

Read more of this post

Traffy ITS Cast ตอนที่ 3

 • สงคราม App เรียก Taxi บนมือถือ
 • แคมเปญรณรงค์ความปลอดภัยบนทางแยก !?!

***** รายละเอียดเพิ่มเติม + แก้คำผิด*****

 • GrabTaxi ใช้สีส้มๆ เหลืองๆ
 • EasyTaxi และ Uber ใช้ใน Web ได้ด้วย
 • EasyTaxi ใช้ s ไม่ได้ใช้ z

Read more of this post

Traffy ITS Cast ตอนที่ 2

 • ทวีตแจ้งการจอดรถอย่างผิดกฎหมายให้ตำรวจจัดการ
 • สร้าง Bus Lane ด้วยหลักประชาธิปไตย

** แก้สิ่งที่พูดผิด **
** ภาษาโรมันไม่มี มีแต่ภาษาอิตาลี ซึ่งใช้ตัวอักษรโรมัน **
** หน้า Home ของ Twitter ไม่แสดงว่าใคร mention เรามา **

Read more of this post

Traffy ITS Cast ตอนที่ 1

 • นักเรียนประถม ทดลองการพิมพ์ข้อความขณะขับรถ ผ่านเกม Mario Kart
 • ไทยติดอันดับผู้เสียชีวิตจากการชนบนท้องถนนเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก (ว่าแต่อันดับไหนล่ะ ?) 
 • ติดอุปกรณ์ GPS บนรถไฟ เตือนรถบริเวณใกล้เคียงให้ระวัง
 • Heyday App (iOS)

Read more of this post

getTraffyAsk

Description :

ค้นหาข้อมูลสภาพการจราจร ในสถานที่และบริเวณต่างๆ ในระบบ ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานข้อมูลของผู้ใช้รถใช้ถนนบน Twitter เป็นหลัก ซึ่งข้อมูลเดียวกันกับ getIncident API และ Twitter Account @Traffy
โดยผลลัพธ์ของการค้นหา จามาจากข้อมูลงที่ตรงกับคำที่ค้นหาตรงๆ และบริเวณข้างเคียงที่สามารถอนุมานได้ว่าเกี่ยวข้องกับคำที่ค้นหา

การสรุปข้อมูล จะสรุปจากข้อมูลจราจรที่ระบบค้นหาได้ย้อนหลัง 1 ชั่วโมง โดยจะให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุด มากกว่าข้อมูลที่ผ่านไปแล้ว ผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนชั่วโมง ที่ข่าวนำมาสรุปย้อนหลังได้เองสูงสุด 24 ชั่วโมง

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=traffyask&appid=…&key=…&format=…&callback=…&detail=…&timeWindows=… 

API Status:

Online / Beta Test

Read more of this post

โครงการวิจัยและพัฒนาการบริการข้อมูลและการประมวลผลด้านจราจร (Intelligent Traffic Information Service)

เรามาทำข้อมูลจราจรให้ฉลาดกันเถอะ

โครงการนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความฉลาดให้กับการบริการข้อมูลและประมวลผลด้านจราจร ประกอบด้วย 1) กระบวนการได้มา (Data Collection) 2) กระบวนการประมวลผล (Data Processing) และ 3) กระบวนการให้ข้อมูลจราจร (Data Dissemination) โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา และนักพัฒนา ในสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน และหน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปต่อยอดได้ฟรี

ข้อมูลจราจรมี 5 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อมูลจราจรที่รายงานด้วยเสียง (Voice) 2) ภาพจากกล้อง CCTV 3) ข้อความที่เกี่ยวข้องกับสภาพจราจร 4) พิกัด GPS จากรถบนถนน 5)  ระดับความติดขัดของแต่ละถนน ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ฉลาด ต้องใช้คนทำความเข้าใจ คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถเข้าใจเองได้ คอมพิวเตอร์ยังไม่รู้ว่าภาพจากกล้อง CCTV รถติดหรือเปล่า ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาในการเดินทางผ่านแยก หรือไปยังจุดหมายปลายทางเท่าไร หากเราสามารถสร้างความฉลาดในการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ เราจะมีข้อมูลจราจรที่เพิ่มขึ้นมากมายและเป็นประโยชน์ต่อการเดินทาง ทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

ยังมีอะไรที่น่าทำบ้าง

หัวข้อเหล่านี้เป็นหัวข้อที่ต้องการผู้ร่วมวิจัย

 1. การวิเคราะห์เสียงพูด (Voice Analysis)
  1. Traffic Report – วิเคราะห์เสียงการรายงานสภาพจราจร จาก Mobile Application หรือ สถานีวิทยุ
  2. Traffic Enquiry – เข้าใจคำถามเกี่ยวกับสภาพจราจรด้วยเสียงพูด
  3. Traffic Answering  - ตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพจราจรด้วยเสียงพูด
 2. การวิเคราะห์ภาพจากกล้องจราจร (CCTV Analysis)
  1. Vehicle Counting  - การนับยานพาหนะบนถนนที่กล้องจราจรจับภาพได้
  2. Vehicle Density – การคำนวนความหนาแน่นของถนนที่กล้องจราจรจับภาพได้
  3. Vehicle Type – การแยกแยะชนิดของยานพาหนะบนท้องถนนที่กล้องจราจรจับภาพได้
 3. Text Analysis
  1. Word Extraction – ระบบแยกข่าวจราจรที่ได้รับรายงานเข้ามา ออกเป็นคำๆ
  2. Word Classification – ระบบแยกประเภทข่าวจราจรที่ได้รับเข้ามา
  3. Place Name Recognition – ระบบที่รู้จำและสามารถเพิ่มชื่อสถานที่ใหม่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
  4. Place Type Classification – ระบบแยกประเภทของสถานทีจากชื่อสถานที่
  5. Place Location Identification – ระบบกำหนดตำแหน่งของสถานที่ใหม่โดยอัตโนมัติ  (พิกัด หรือ ความสัมพันธ์กับสถานที่ที่มีอยู่แล้ว)
  6. Summarization – การสรุปสภาพจราจรจากข้อมูลหลายๆ แห่ง หลายๆ ประเภท
  7. Traffic Inference – การอนุมานสภาพจราจรในบริเวณที่ไม่มีข้อมูลจราจร
 4. ข้อมูล GPS
  1. Map Matching – การระบุว่าข้อมูลพิกัด GPS ของรถอยู่บนถนนอะไร และตำแหน่งใดของถนน
  2. Travel Time Estimation – การประมาณเวลาที่ใช้ในการเดินทางผ่านถนนใดๆ
  3. Travel Time Prediction – กาทำนายเวลาที่ใช้ในการเดินทางผ่านถนนใดๆ ในอนาคต
  4. Arrival Time Prediction – การทำนายเวลาถึงที่หมายของยานพาหนะ
  5. Congestion Estimation – การประมาณระดับความติดขัดจากข้อมูล GPS
 5. ระดับความติดขัด
  1. Congestion Prediction – การทำทำนายระดับความติดขัด

จะร่วมวิจัยได้อย่างไร

 1. มาฝึกงานกับทีม
 2. ดึงข้อมูลผ่าน API เพื่อไปพัฒนาต่อยอด
 3. ขอข้อมูลไปทำวิจัย และส่งผลลัพธ์กลับมาให้คนอื่นต่อยอดต่อไป
 4. สร้างและทดสอบ Algorithm ใหม่ๆ กับข้อมูลจริงและผู้ใช้งานจริง โดยการสร้าง API ของท่านเอง  ผ่าน Platform ของเรา ที่จะช่วยสนับสนุนทั้งด้าน Server, Real-time Data, และ กลุ่มผู้ใช้ ลงทะเบียนที่นี้

ติดต่อสอบถาม: traffyteam@gmail.com

%d bloggers like this: