โอกาสร่วมวิจัยกับ Traffy

Traffy Team กำลังมองหานักวิจัยเพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนางานวิจัยด้าน ITS ทุนสนับสนุน ในระยะเวลา 6-24 เดือน
แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. Senior Project ระดับปริญญาตรี (10,000 – 30,000 บาท)
 2. Independent Study/Thesis/Dissertation  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (30,000 – 100,000 บาท)
 3. Research Project อาจารย์มหาวิทยาลัย (50,000 – 200,000 บาท)
 4. Commercialization งานวิจัย

ในหัวข้อดังต่อไปนี้

 • Safety in Transportation
 • Travel Time Prediction
 • Big Data Analysis on ITS
 • API Development
 • Social and Crowd-Sourcing on ITS

สนใจส่ง Proposal ไม่เกิน 2 หน้า A4 มาที่ traffyteam@gmail.com

เกณฑ์การพิจารณา

 1. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทย
 2. ใช้งานได้จริง
 3. สามารถตีพิมพ์ผลงานวิชาการได้

Traffy ITS Cast ตอนที่ 23 : ทวงคืนทางจักรยานผ่าน App และ Sticker

tumblr_static_bv1ye13nd008sc80o000owok4_2048_v2

QR Code for MP3

qr code for MP3

 • บริษัทต่าง ๆ ประกาศความพร้อมในธุรกิจรถยนต์ไร้คนขับ
 • อังกฤษอนุญาตให้รถไร้คนขับทดลองวิ่งในสี่เมือง
 • NASA กับรถยนต์ไร้คนขับ
 • iBeacon ป้องกันรถชน
 • ระบบเตือนคนขับ ระงับอุบัติเหตุ
 • EU จะเริ่มใช้ระบบแจ้งเตือนรถชน
 • ทวงคืนทางจักรยานผ่าน App และ Sticker

Read more of this post

Traffy ITS Cast ตอนที่ 22

QR Code for MP3

qr code for MP3

 • รถเบนซ์พลังแสงอาทิตย์
 • รถไร้กุญแจอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด
 • หมวกกันน็อกอัจฉริยะ
 • จักรยานอัจฉริยะ
 • นวัตกรรมป้องกันจักรยานหายจากญี่ปุ่น
 • การออกแบบเพื่อป้องกันการเสียชีวิตที่ชานชาลา

Read more of this post

Traffy ITS Cast ตอนที่ 21

_81432164_joy-and-phone-2

QR Code for MP3

qr code for MP3

 • เมืองและการเชื่อมโยง
 • ออกแบบป้ายจราจรให้ดีขึ้น
 • นาฬิกาอัจฉริยะ ทำเราวอกแวกมากกว่ามือถือ
 • ลอนดอนและซานฟรานฯ กับการนำทางคนตาบอดด้วย iBeacon

Read more of this post

ฝึกงานกับ Traffy

เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานกับ Traffy เข้าร่วมฝึกงาน พัฒนาทักษะวิจัย ด้านการเดินทาง ท่องเที่ยว ขนส่งและจราจร

คุณสมบัติ

 1. มีความสุขกับการพัฒนาโปรแกรม
 2. ชอบการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ
 3. มีความสุขกับการค้นหา ค้นความวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญา
 4. รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน
 5. กำลังศึกษาปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่จำกัดชั้นปี

หัวข้องานเบื้องต้น

 1. Mobile Application Development
 2. Web Application & Webservice & Google Map API
 3. Analysis / Processing /Visualization on Big Data
 4. Gamification

ร่วมงานกับเราดีอย่างไร

 1. ได้ประสบการณ์ประสบการณ์วิจัยกับนักวิจัยด้าน Intelligent Transporation Systems, Logistics, Data Mining, และ Geographical Information System (GIS)
 2. ไอเดียและหัวข้อวิจัยใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดตอนไปเรียนต่อได้
 3. เพิ่มโอกาสในการรับทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สนใจติดต่อ

do not always apply

Traffy ITS Cast ตอนที่ 20

เรือแสนแสบ

qr code for mp3

qr code for mp3

 • เมือง เรือ ราง และรถไร้คนขับ
 • Bangkok : Handmade Transit
 • มู เมืองสิงห์

Read more of this post

Traffy ITS Cast ตอนที่ 19

qr code for mp3

 • ดัชนีวัดรถติดใหม่ “ดัชนีกระดืบ” (Start-Stop Index)
 • ดัชนีประเทศใจดี ? (Good Country Index)
 • กฎหมายแปลกๆ รอบโลก
 • Taxi เต่า เราไม่รีบ
 • Melody Road ถนนร้องเพลง

Read more of this post

Traffy ITS Cast ตอนที่ 18

Japanese-plate2

qr code for mp3

 • งานวิจัยด้าน AR เผยทุกมุมอับรอบตัวรถสู่สายตาของผู้ขับขี่
 • ฝรั่งเศสจ้างให้ประชาชนปั่นจักรยานไปทำงาน
 • จาก ‘ของเสีย’ สู่ ‘ของกิน’ แหล่งพลังงานหมุนเวียนในรถยนต์
 • ญี่ปุ่นผ่านกฏหมายอนุญาตให้ตกแต่งป้ายทะเบียนรถ

Read more of this post

Traffy ITS Cast ตอนที่ 17

558000000200503

qr code for mp3

 • Line Taxi คู่แข่ง Uber ในญี่ปุ่น มาแล้ว
 • ทำไมรถยนต์จึงไม่ใช่คำตอบสำหรับการเดินทางในเมือง
 • เมืองมิลานแจกเงินให้ แค่ไม่ขับรถ

Read more of this post

Traffy ITS Cast ตอนที่ 16

qr code for mp3

 • การตั้งราคา Taxi อย่างไร จึงจะไม่ปฎิเสธผู้โดยสาร
 • ไอเดีย MV กับ ITS

Read more of this post

%d bloggers like this: