ประชาสัมพันธ์ สัมมนา ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า

ประชาสัมพันธ์ สัมมนา ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า ร่วมสัมมนาโดยนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Raksit Thitipatanapong)

วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09:00 – 12:00 น.
ห้องประชุม CC-301 อาคารศูนย์ประชุม (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ในปัจจุบันเทคโนโลยีดาวเทียมน าร่องได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่ระบบ
GPS ของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามได้มีการนำเสนอระบบดาวเทียมนำร่องในระบบอื่น ไม่ว่าจะเป็น GLONASS จาก
สหพันธรัฐรัสเซียหรือระบบ Beidou จากสาธารณรัฐประชาชนจีน การใช้ประโยชน์จากระบบดาวเทียมอื่นๆมาร่วมประมวลผลนั้น
ทำให้เพิ่มขีดความสามารถของการรับสัญญาณและการระบุตำแหน่งได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้นำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการบริการ
(Location Base Services) การบริการจัดการภัยพิบัติ หรือ ระบบจัดการจราจรอัจฉริยะได้เป็นอย่างดี

กำาหนดการ
9:15 – 9:30 น. Introduction to Multi-GNSS
Raksit Thitipatanapong
NECTEC, on behalf of Multi-GNSS ASIA
9:30 – 10:10 น. Galileo Navigation Satellite System
Petr Bares
Czech Space Alliance
10:10 – 10:40 น. Design and Management for Creating Innovative Social Services with GNSS,
Other Satellite Systems and Big Data
Naohiko Kohtake, Keio
University, Japan
10:40 – 11:20 น. Traffic information service
Toyota Tsusho Electronic Thailand
11:20 – 11:50 น. Precise Positioning for Vehicle Monitoring
Raksit Thitipatanapong
ITS, NECTEC

 

สัมมนา ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า

สัมมนา ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า

 

Traffy ITS Cast ตอนที่ 2

 • ทวีตแจ้งการจอดรถอย่างผิดกฎหมายให้ตำรวจจัดการ
 • สร้าง Bus Lane ด้วยหลักประชาธิปไตย

** แก้สิ่งที่พูดผิด **
** ภาษาโรมันไม่มี มีแต่ภาษาอิตาลี ซึ่งใช้ตัวอักษรโรมัน **
** หน้า Home ของ Twitter ไม่แสดงว่าใคร mention เรามา **

Read more of this post

Traffy ITS Cast ตอนที่ 1

 • นักเรียนประถม ทดลองการพิมพ์ข้อความขณะขับรถ ผ่านเกม Mario Kart
 • ไทยติดอันดับผู้เสียชีวิตจากการชนบนท้องถนนเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก (ว่าแต่อันดับไหนล่ะ ?) 
 • ติดอุปกรณ์ GPS บนรถไฟ เตือนรถบริเวณใกล้เคียงให้ระวัง
 • Heyday App (iOS)

Read more of this post

getTraffyAsk

Description :

ค้นหาข้อมูลสภาพการจราจร ในสถานที่และบริเวณต่างๆ ในระบบ ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานข้อมูลของผู้ใช้รถใช้ถนนบน Twitter เป็นหลัก ซึ่งข้อมูลเดียวกันกับ getIncident API และ Twitter Account @Traffy
โดยผลลัพธ์ของการค้นหา จามาจากข้อมูลงที่ตรงกับคำที่ค้นหาตรงๆ และบริเวณข้างเคียงที่สามารถอนุมานได้ว่าเกี่ยวข้องกับคำที่ค้นหา

การสรุปข้อมูล จะสรุปจากข้อมูลจราจรที่ระบบค้นหาได้ย้อนหลัง 1 ชั่วโมง โดยจะให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุด มากกว่าข้อมูลที่ผ่านไปแล้ว ผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนชั่วโมง ที่ข่าวนำมาสรุปย้อนหลังได้เองสูงสุด 24 ชั่วโมง

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=traffyask&appid=…&key=…&format=…&callback=…&detail=…&timeWindows=… 

API Status:

Online / Beta Test

Read more of this post

โครงการวิจัยและพัฒนาการบริการข้อมูลและการประมวลผลด้านจราจร (Intelligent Traffic Information Service)

เรามาทำข้อมูลจราจรให้ฉลาดกันเถอะ

โครงการนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความฉลาดให้กับการบริการข้อมูลและประมวลผลด้านจราจร ประกอบด้วย 1) กระบวนการได้มา (Data Collection) 2) กระบวนการประมวลผล (Data Processing) และ 3) กระบวนการให้ข้อมูลจราจร (Data Dissemination) โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา และนักพัฒนา ในสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน และหน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปต่อยอดได้ฟรี

ข้อมูลจราจรมี 5 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อมูลจราจรที่รายงานด้วยเสียง (Voice) 2) ภาพจากกล้อง CCTV 3) ข้อความที่เกี่ยวข้องกับสภาพจราจร 4) พิกัด GPS จากรถบนถนน 5)  ระดับความติดขัดของแต่ละถนน ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ฉลาด ต้องใช้คนทำความเข้าใจ คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถเข้าใจเองได้ คอมพิวเตอร์ยังไม่รู้ว่าภาพจากกล้อง CCTV รถติดหรือเปล่า ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาในการเดินทางผ่านแยก หรือไปยังจุดหมายปลายทางเท่าไร หากเราสามารถสร้างความฉลาดในการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ เราจะมีข้อมูลจราจรที่เพิ่มขึ้นมากมายและเป็นประโยชน์ต่อการเดินทาง ทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

ยังมีอะไรที่น่าทำบ้าง

หัวข้อเหล่านี้เป็นหัวข้อที่ต้องการผู้ร่วมวิจัย

 1. การวิเคราะห์เสียงพูด (Voice Analysis)
  1. Traffic Report – วิเคราะห์เสียงการรายงานสภาพจราจร จาก Mobile Application หรือ สถานีวิทยุ
  2. Traffic Enquiry – เข้าใจคำถามเกี่ยวกับสภาพจราจรด้วยเสียงพูด
  3. Traffic Answering  - ตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพจราจรด้วยเสียงพูด
 2. การวิเคราะห์ภาพจากกล้องจราจร (CCTV Analysis)
  1. Vehicle Counting  - การนับยานพาหนะบนถนนที่กล้องจราจรจับภาพได้
  2. Vehicle Density – การคำนวนความหนาแน่นของถนนที่กล้องจราจรจับภาพได้
  3. Vehicle Type – การแยกแยะชนิดของยานพาหนะบนท้องถนนที่กล้องจราจรจับภาพได้
 3. Text Analysis
  1. Word Extraction – ระบบแยกข่าวจราจรที่ได้รับรายงานเข้ามา ออกเป็นคำๆ
  2. Word Classification – ระบบแยกประเภทข่าวจราจรที่ได้รับเข้ามา
  3. Place Name Recognition – ระบบที่รู้จำและสามารถเพิ่มชื่อสถานที่ใหม่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
  4. Place Type Classification – ระบบแยกประเภทของสถานทีจากชื่อสถานที่
  5. Place Location Identification – ระบบกำหนดตำแหน่งของสถานที่ใหม่โดยอัตโนมัติ  (พิกัด หรือ ความสัมพันธ์กับสถานที่ที่มีอยู่แล้ว)
  6. Summarization – การสรุปสภาพจราจรจากข้อมูลหลายๆ แห่ง หลายๆ ประเภท
  7. Traffic Inference – การอนุมานสภาพจราจรในบริเวณที่ไม่มีข้อมูลจราจร
 4. ข้อมูล GPS
  1. Map Matching – การระบุว่าข้อมูลพิกัด GPS ของรถอยู่บนถนนอะไร และตำแหน่งใดของถนน
  2. Travel Time Estimation – การประมาณเวลาที่ใช้ในการเดินทางผ่านถนนใดๆ
  3. Travel Time Prediction – กาทำนายเวลาที่ใช้ในการเดินทางผ่านถนนใดๆ ในอนาคต
  4. Arrival Time Prediction – การทำนายเวลาถึงที่หมายของยานพาหนะ
  5. Congestion Estimation – การประมาณระดับความติดขัดจากข้อมูล GPS
 5. ระดับความติดขัด
  1. Congestion Prediction – การทำทำนายระดับความติดขัด

จะร่วมวิจัยได้อย่างไร

 1. มาฝึกงานกับทีม
 2. ดึงข้อมูลผ่าน API เพื่อไปพัฒนาต่อยอด
 3. ขอข้อมูลไปทำวิจัย และส่งผลลัพธ์กลับมาให้คนอื่นต่อยอดต่อไป
 4. สร้างและทดสอบ Algorithm ใหม่ๆ กับข้อมูลจริงและผู้ใช้งานจริง โดยการสร้าง API ของท่านเอง  ผ่าน Platform ของเรา ที่จะช่วยสนับสนุนทั้งด้าน Server, Real-time Data, และ กลุ่มผู้ใช้ ลงทะเบียนที่นี้

ติดต่อสอบถาม: traffyteam@gmail.com

Traffy ร่วมมือกับ ตำรวจภูธรภาค 6 ติดตามยานพาหนะในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่ จังหวัดกำแพงเพชร

Traffy  ร่วมมือกับ ตำรวจภูธรภาค 6 ติดตามยานพาหนะในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่ จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2556  เพื่อช่วยเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยให้กับทางตำรวจมากขึ้น โดยการใช้ smartphone ที่ลง application สำหรับระบุตำแหน่งของรถวางไว้ในรถ โดยแสดงผลแบบ real-time บน website

Image

ระบบติดตามยานพาหนะคณะรัฐมนตรี

ระบบติดตามยานพาหนะของการประชุมคณะรัฐมนตรีที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถระบุตำแหน่งได้ทุก 1 วินาที จากการใช้ smartphone ที่มี GPS และเชื่อมต่อ internet ได้ มีประสิทธิภาพมากกว่าระบติดตามรถทั่วไปที่ระบุตำแหน่งได้เพียง 10 – 15 วินาที ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ทำให้มองภาพรวมการเคลื่อนที่ของรถได้สมจริงมากขึ้น เหมาะสำหรับการสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทาง website

Image

สามารถดูภาพรวมของรถคณะรัฐมนตรีทุกคันได้ทางหน้าจอ

Image

“ระบบ GPS จะเข้ามาช่วยเพิ่มมาตรฐานการทำงานให้กับตำรวจ” กล่าวโดย  พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ตำแหน่ง ผบ.ตร.

ตัวอย่างหน้าชี้แจงการนำข้อมูลจราจรจาก Traffy ไปใช้เพื่อการศึกษาและงานวิจัย

TraffyBannerWithNSTDAandNECTEC

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ข้อมูลจราจร

นายณพงศ์ วาณิชยพงศ์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลจราจรจาก Traffy

ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการแยกประเภทข่าวที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยใช้วิธีการทาง Ontology เพื่อแยกระเภทข่าว ต้องการแบ่งข่าวจราจรออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น รถติด อุบัติเหตุ ฝนตก  และทำเผยแพร่ข่าวเหล่านี้ ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้างต่อไป

ผลงานที่เกิดขึ้นจากข้อมูลจราจร

  • Napong Wanichayapong, Wasawat Pruthipunyaskul, Wasan Pattara-Atikom, Pimwadee Chaovalit, Social-based Traffic Information Extraction and ClassificationThe 11th International Conference on Telecommunications for Intelligent Transport Systems (ITST2011), Saint-Petersburg, Russia, Aug 2011
  • Napong Wanichayapong, Wasan Pattara-Atikom, Ratchata Peachavanish, An Ontology Design for Traffic Incident Q&A System (to appear) in Proceedings, The 20th ITS World Congress (ITSW2013), Tokyo, Japan, Oct 2013
  • เช่น รายงาน บทความทางวิชาการ โปรแกรม วิทยานิพนธ์

เปิดตัวหน้าดูข้อมูลการใช้งาน API ของแต่ละ Applicaiton

usage-crop

นักพัฒนาสามารถดูข้อมูลปริมาณการใช้งาน Traffy API ของแต่ละ Application ของตัวเองได้แล้ววันนี้

Read more of this post

Traffy ปรับปรุงระบบใหม่และเปิดให้ลงทะเบียนขอใช้งานใหม่

เรามาดูกันว่าระบบ Traffy API ใหม่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง

 • เปลี่ยน User Interface โดยรวม
 • เปลี่ยนไปใช้ Email ในการ Login แทนใช้ Username
  • เพื่อลดขั้นตอนการสมัคร
  • เพื่อป้องการการสมัคร User ซ้ำโดยใช้ Email เดียวกัน
 • ปรับปรุงวิธีการลงทะเบียนขอใช้ Traffy API (วิธีลงทะเบียนขอใช้ Traffy API)
  • การยืนยันตัวตนด้วย SMS เพื่อลดขั้นตอนการสมัคร
 • ปรับปรุงวิธีการลงทะเบียน Application เพื่อขอ AppID (วิธีลงทะเบียน Application เพื่อขอ AppID)
  • รวม AppID ประเภท Website และ Server IP เข้าด้วยกัน เป็นประเภท Website/ServerIP เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการใช้งาน
  • ใน AppID ประเภท Website/ServerIP จะมีเฉพาะ AppID (ตัด Key ออก) ทำให้ AppID ประเภท Mobile/Session Key เท่านั้นที่มี AppID และKey เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการใช้งาน
  • จากเดิม AppID เป็นตัวเลข เช่น 00000069 เป็นตัวหนังสือผสมกับตัวเลข เช่น 65cc4e4c เพื่อป้องกันการเดาลำดับของเลข AppID
 • ปรัปปรุงวิธีการ Reset Traffy API password (วิธี Reset Traffy API password)
 • Deactivated AppID และ User ที่ไม่มีการเรียกใช้ API เป็นเวลานานกว่า 6 เดือน(ไม่มีการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555)
  • หากนักพัฒนาที่ถูก Deactivated AppID และ User ต้องการจะใช้งาน ให้ทำการลงทะเบียนขอใช้งานใหม่
  • แนะนำ User ทุกท่านให้ทำการ Reset Password
  • หาก User ถูก Deactivated User หรือ ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน ที่ตอบกลับจากระบบจะแจ้งว่า “ไม่พบ Email ในระบบ ให้ทำการสมัครใช้บริการ”
 • ปรับปรุงระบบ API Authentication (วิธีดึงข้อมูลจาก Traffy API ด้วย AppID แต่ละประเภท)
  • AppID ประเภท Website/ServerIP ส่งค่า AppID เพียงอย่างเดียวเพื่อใช้งาน API เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการใช้งาน
  • AppID ประเภท Mobile/Session key ใช้วิธีการ Generate Session Key เหมือนเดิม
  • AppID เก่า สามารถใช้วิธีการ Authentication แบบเดิมได้

วิธี Reset Traffy API password

สำหรับนักพัฒนาที่ลืม password สำหรับเข้าระบบ Traffy API สามารถ reset password ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ ต่อไปนี้นะครับ

 1. ไปที่ http://api.traffy.in.th
 2. หากจำรหัสผ่านไม่ได้ หรือ Sign in ด้วย Email แล้วระบบขึ้นว่า Not registered email or password incorrect
  Read more of this post
%d bloggers like this: