งานที่ได้รับมอบหมาย 2015-06-12

ศึกษา Google map simple markers

แล้วทำการสร้าง Page ขึ้นมา และ Plot จุด