งานที่ได้รับมอบหมาย


  • 12/6/2558 Review Application Mobile แล้วมาเปรียบเทียบทำการวางแผน User Interface ใหม่
  • 11/6/2558 ทำ Webpage Application เกี่ยวกับระบบของรถประจำทาง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s