งานที่ได้รับมอบหมาย


  • 12/6/2558 Review Application Mobile แล้วมาเปรียบเทียบทำการวางแผน User Interface ใหม่
  • 11/6/2558 ทำ Webpage Application เกี่ยวกับระบบของรถประจำทาง