วิริยะสุดไฮเทคจับโปรแกรมรายงานจราจรลง มือถือลูกค้า

แผนกบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) เปิด ตัวโครงการ “วิริยะ…ลดความเครียดบนถนน” โดยการจัดทำโปรแกรมรายงานสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Traffy) มอบให้กับลูกค้าวิริยะประกันภัยและประชาชนทั่วไป

โปรแกรม Traffy สามารถแบ่งการทำงานได้เป็น 4 หมวดหลักๆ ดังนี้

 

1. Web Traffy (www.traffy.in.th) แสดงระดับความติดขัดของการจราจรด้วยเส้นสี (เขียว , น้ำตาล , แดง) แนะนำเส้นทางจากต้นทางสู่ปลายทาง และแสดงข้อมูลจากกล้อง CCTV , ป้ายอัจฉริยะ , อุบัติเหตุ , ก่อสร้าง , จุดเสี่ยง
2. รายงานการจราจร (Traffic Report) แสดงข้อมูลความติดขัดบนภาพป้ายอัจฉริยะ 45 ป้าย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งหาระดับความติดขัดของการจราจรบนถนนเส้นที่ต้องการ
3. ทำนายการจราจร (Processing Systems) ทำนายระดับความติดขัดของการจราจรบนถนนจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งประมาณเวลาในการเดินทางจากยานพาหนะ , กล้อง CCTV , ระดับความติดขัดบนท้องถนนด้วยเทคนิคทางสถิติ
4. แบ่งปันข้อมูลสภาพการจราจร (Data Collection) แจ้งระดับความติดขัด , ก่อสร้าง ,  อุบัติเหตุ และสถานที่น่าสนใจ พร้อมแนบรูปภาพและพิกัดตำแหน่ง

พร้อมกันนี้ยังได้จัดพิมพ์แผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์และ แนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อขอรับได้ที่ แผนกบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ฝ่ายการตลาด 0-2641-3500 ต่อ 7450-54 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1557 ตลอด 24 ชั่วโมง

ref: http://www.viriyah.co.th/news/news_pr_news032009a.asp