วิริยะประกันภัย จัดงาน “ขอบคุณลูกค้า” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552

แผนกบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ฝ่ายการตลาด โดย คุณทองเพ็ชร์ ณรงค์รักเดช ผช.ผจก.ฝ่ายการตลาด พร้อมด้วยทีมพนักงานฝ่ายการตลาด ร่วมกันจัดงาน “ขอบ คุณลูกค้า” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 โดยการเชิญลูกค้าประวัติดีผู้ใช้รถยนต์ Honda รุ่น CRV และ Accord เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ นั่งรถราง , ล่องเรือนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และร่วมกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ณ เมืองโบราณ
โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี โดยยังได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณ์ หิญชีระนันท์ ผช.ผจก.ฝ่ายการตลาด เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรม พร้อมกับได้รับเกียรติจากคณะเจ้าหน้า ที่ของ Nectec นำโดย ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม เข้าร่วมในการแนะนำพร้อม ทั้งลงโปรแกรมรายงานสภาพการจราจร (Traffy) ให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมงาน ในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s