บริษัทวิริยะประกันภัยร่วมมือกับ NECTEC โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Traffy บนโทรศัพท์มือถือ

ภาพกิจกรรมการเปิดบูท

บริษัทวิริยะ ประกันภัยร่วมมือกับ NECTEC โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Traffy บนโทรศัพท์มือถือ เปิดบูทที่ ESPLANADE บริเวณชั้น 3 หน้าโรงหนัง ESPLANADE CINEPLEX

เริ่มเปิดบูทตอน 12.30 น. งานเสร็จสิ้นตอนเวลา 14.30 น.

ขอขอบคุณ : ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม
ดร.กรรณิการ์ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
นายณัฎฐพล กล้าแข็ง
คุณทองเพ็ชรและพี่ทีมงานบริษัทวิริยะประกันภัย
ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่อง การจัดหาอุปกรณ์และการประชาสัมพันธ์ให้กับบูท Traffy เป็นระยะ ๆ