Traffy จัด Workshop สำหรับนักพัฒนา เพื่อสาธิตการดึงข้อมูลจราจรจาก Traffy API ไปพัฒนาต่อยอด ในวันที่ 11 ก.พ. 2554

ลงทะเบียนฟรี (รับเพียง 30 ที่นั่ง – ปิดรับสมัคร 25 ม.ค.)

Traffy APIs Workshop for Developer

08.30 น. – 09.00 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

09.00 น. – 09.45 น.            บรรยายภาพรวมของโครงการ Traffy: อดีต ปัจจุบันและอนาคต

09.45 น. – 10.30 น.            บรรยายภาพรวมของ API และบริการข้อมูลจราจรประเภทต่างๆ

10:30 น. – 10.30 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 น. – 12.00 น.            วิธีการลงทะเบียนเพื่อเรียกใช้งาน API และผลลัพธ์ของการเรียกใช้งาน API ในรูปแบบต่างๆ

12.00 น. – 13.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 14.30 น.            สาธิตการเขียนโปรแกรมด้วย iWebKit Framework เพื่อดึงภาพกล้อง CCTV มาแสดงบนโทรศัพท์มือถือ

14.30 น. – 14.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. – 16.00 น.            สาธิตการเขียนโปรแกรมด้วย PHP เพื่อดึงข่าวจราจรแบบ Web Referer ไปแสดงบน Google Map

Advertisements