สิ่งที่ผู้เข้าร่วม workshop ต้องเตรียมมา

 1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
 2. ลงโปรแกรม AppServ 2.5.10 ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

วิธีลงโปรแกรม AppServ 2.5.10

 1. เข้าเว็บ http://www.appservnetwork.com


 2. จากนั้น double click เพื่อ install program
 3. อ่านข้อตกลงโปรแกรม
 4. เลือก Directory ที่จะทำการ Install
 5. เลือกลง Apache และ PHP
 6. กรอก Server Name และ Admin’s Email
 7. กรอก Root password
 8. รอโปรแกรมทำการ Install
 9. firewall ในเครื่อง ทำการ pop up ให้ เลือก Allow access
 10. เสร็จสิ้นการ Install
 11. ตรวจสอบโปรแกรมใน Directory ที่เลือกไว้
 12. ตรวจสอบเข้า Localhost ด้วย web browser
Advertisements