เปลี่ยนชื่อ Menu ช่วยเหลือ เป็น Tutorial

แก้ไข Menu API ใหม่ ดังนี้

 • Register&Login
 • CCTV&VMS (API เกี่ยวกับภาพ)
  • getCCTV
  • getCCTVimg
  • getVMS
  • getVMSimg
 • Incident (API เกี่ยวกับกับระดับความติดขัด รถติด คล่องตัว รถชน อุบัติเหตุ ฝนตก)
  • getIncident
  • getTrafficCongestion
  • getRainForcast
  • postIncident(Alpha)
 • Linkinfo (API เกี่ยวกับข้อมูลถนน ความยาว พิกัด เวลา)
  • getLinkInfo
  • getLinkAllinfo
  • getTravelTime(Beta)
  • postGPSData
 • Toturial
  • วิธีขอใช้บริการ Traffy API
  • วิธีลงทะเบียน AppID
  • วิธีใช้ AppID แบบต่างๆ
  • วิธีใช้ getCCTVimg
  • วิธีส่งข้อมูล postIncident แบบ XML
  • วิธีส่งข้อมมูล  postGPSData

เพิ่ม Prezi slide ใน Tutorial ดังนี้

Toturial

 • Prezi slide
  • ภาพรวมของ Traffy API
  • วิธีสมัคร Traffy API และ วิธีใช้ AppID แบบต่างๆ
  • สาธิตวิธีใช้ getCCTV ด้วย HTML+JavaScript
  • สาธิตวิธีใช้ getCCTV ด้วย iWebKit Framework
 • วิธีขอใช้บริการ Traffy API
 • วิธีลงทะเบียน AppID
 • วิธีใช้ AppID แบบต่างๆ
 • วิธีใช้ getCCTVimg
 • วิธีใช้ getTile
 • การตั้งค่า TSE-Indy 1/2
 • การตั้งค่า TSE-Indy 2/2
 • วิธีส่งข้อมูล postIncident แบบ XML
 • วิธีส่งข้อมมูล  postGPSData
ภาพ API Menu แบบเก่า
ภาพ Menu API แบบใหม่ CCTV&VMS
ภาพ Menu API แบบใหม่ Incident
ภาพ Menu API แบบใหม่ LinkInfo
ภาพ Menu API แบบใหม่ Tutorial
ภาพ Tutorial API แบบใหม่ Prezi slide