คู่มือการลง Postgis

PostGIS เป็นฐานข้อมูล ด้านแผนที่ภูมิศาสตร์ โดยจะเป็นฐานข้อมูลที่มากับ ฐานข้อมูล PostgreSQL ซึ่งเป็น open source  และจะมี Function ที่เป็นซอฟแวร์เสริมเข้ามา สำหรับวิธีการลงผมจะลงผ่าน Application Stack Builder ซึ่งมีมาให้แล้วตอนที่เราลง PostgreSQL มีขั้นตอนดังนี้

1.เริ่มจาก Start>All Programs>PostgreSQL 8.4>Application Stack Builder

Application Stack Builder

 2.ในหน้าต่าง Welcome Stack Builder 2.1.0 ขึ้นมา เลือก PostgreSQL 8.4 on Port 5432 แล้วคลิก Next

Welcome Stack Builder 2.1.0

3.ในหน้าต่าง Application list ให้เลือก Categories>Spatial Extensions>ทำเครื่องหมาย “/” หน้า PostGIS 1.5 for PostgreSQL 8.4 v.1.5.2 แล้วคลิก Next

Application list

4.ในหน้าต่าง Mirror site ให้เลือกสำหรับ Download ซอฟแวร์ข้างต้น

Mirror site

5.ในหน้าต่าง Review your selection ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกซอฟแวร์ที่ต้องการติดตั้งครบถ้วน รวมทั้ง Directory Download และคลิก Next

Review your selection

6.จากนั้นจะทำการ Download Software รอจนเสร็จ

Download Software

7.เมื่อ Download เสร็จจะปรากฎหน้าต่าง All the installation เพื่อทำการติดตั้ง คลิกNext

All the installation

8.ในหน้าต่าง License Agreement คลิก I Agree

 License Agreement

9.ในหน้าต่าง Choose Components คลิก Next

Choose Components

10.ในหน้าต่าง Choose Install Location เลือก Destination Folder แล้วคลิก Next

 Choose Install Location

11.ในหน้าต่าง Database Connection ให้ใส่ User Name, Password, Port แล้วคลิก Next

Database Connection

12.ในหน้าต่าง Database Name ให้ชื่อเป็นค่า default postgis แล้วคลิก Next

Database Name

13.จากนั้นจะทำการ Installing รอจนเสร็จ

Installing

14.มี pop-up ถามการติดตั้ง shp2pgsql graphical loader Plugin ให้คลิก Yes

 shp2pgsql graphical loader Plugin

15.ในหน้าต่าง Installation Complete ให้คลิก Close

Installation Complete

16.ในหน้าต่าง  Stack Builder Installation Complete ให้คลิก Finish ก็เป็นอันเสร็จการติดตั้ง PostGIS

Stack Builder Installation Complete

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s