โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14: NSC 2012


เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล สามารถเข้าดูรายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการ 22 สิงหาคม 2554 ผู้ที่สนใจสามารถใช้ Traffy API ในการส่งประกวดได้ครับ

http://www.nectec.or.th/nsc/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s