เตรียมพบกับ Traffy on Samsung Smart TV

Traffy ให้บริการข้อมูลจราจร (แผนที่อย่างง่ายและภาพจากกล้อง CCTV) บนโทรทัศน์ของแซมซุง (http://www.traffy.in.th)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s