การทดสอบ Network เบื้องต้นในการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายตาจราจร

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายตาจราจร(Traffy Social Eyes) จำเป็นต้องตรวจสอบก่อนว่า Network ในองค์กรหรือบริษัทของท่านสามารถส่งข้อมูลภาพออกมาได้หรือไม่ผ่าน Protocol FTP หากไม่ได้ต้องให้ทาง Network Admin ขององค์กรหรือบริษัทของท่านทำการตรวจสอบ policy ของ network เช่น firewall ก่อนทำการติดตั้งเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้งกล้อง ตอนนี้เราได้สร้างโปรแกรมขนาดเล็กสำหรับการตรวจสอบ Network ซึ่งตัวโปรแกรมนี้มีชื่อว่า FTP checker

หน้าตาโปรแกรมจะมีสองปุ่มให้กดคือ ปุ่ม Close สำหรับปิดโปรแกรมและปุ่ม Start Test สำหรับทดสอบ

โดยเมื่อกดปุ่ม Start Test โปรแกรมจะแสดงผลดังภาพ

จากภาพแสดงว่า Network ของท่านสามารถส่งข้อมูลผ่าน ให้ท่านทำการ Capture หน้าจอแล้วส่งภาพมาที่ traffy@nucleus.nectec.or.th

โดยใส่รูปแบบดังนี้

บริษัท:

ผู้ดำเนินการ:

เบอร์ติดต่อ:

*** หากพบว่ามีการส่งข้อมูลเท็จจะมีการดำเนินการตามมาตรการของเราต่อไป ***

Program: Link

* Require JRE : Link

เมื่อ Download ทำการแตกไฟล์ เข้าไปที่ folder -> FTP checker->double click FTPcheck.jar แล้วทดสอบ

หากมีปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อมาที่ : traffy@nucleus.nectec.or.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s