งานประชุม International Conference on Telecommunications for Intelligent Transport Systems 2011 หรือ (ITST 2011) จัดขึ้นที่เมือง Saint’s Peterburgs ประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการที่มีชื่อเสียงอยู่ใน 5 อันดับแรกในสายของ ITS โดยทางทีม Traffy ได้ส่งผลงานทางวิชาการและได้ถูกคัดเลือกจำนวน 2 ฉบับ จาก 3 ฉบับ ของ NECTEC คือ

  • Social-Based Traffic Information Extraction and Classification (By Wasawat Pruthipunyaskul – Traffy Team)
  • Development of High Accuracy Congestion Prediction Algorithm Using Series of Camera Detectors (By Kittipong Hi-ri-o-tappa – Traffy Team)

และอีกหนึ่งผลงานของทาง NECTEC คือ

  • iParking: aParking Management Framework  (By Jatuporn Chinrungrueng – NECTEC)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

This slideshow requires JavaScript.