1. ข้อมูลกล้องจราจรเปลี่ยนบ่อยขนาดไหน
ภาพจากกล้อง CCTV เปลี่ยนทุก 1-10 นาที ขึ้นอยู่กับแต่ละกล้อง
2. ข้อมูลมีความเป็น Real-Time หรือไม่ เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกเส้นทางหรือไม่ อย่างไร
สภาพจราจร (Road Traffic) นั้นโดยปกติจะเปลี่ยนทุกๆ 5 ถึง 10 นาที (ลองนึกภาพเวลาเราติดอยู่บนถนน) ไม่ได้เปลียนทุกๆ วินาที่เหมือน Internet trafficดังนั้นการใช้ภาพย้อนหลังจะช่วยในการประเมินสภาพจราจรได้ว่ารถติดจริงหรือไม่ และติดแค่ไหน เช่น ถ้าเราเห็นรถติดทุกๆภาพในช่วง 5-10 นาที่ นั่นก็หมายความว่ารถมันติดจริงและติดยาว เรียกว่า traffic jam ควรหลีกเลี่ยงถนนเส้นนั้นแต่ถ้าเห็นว่ารถติดแค่ภาพเดียว แต่ไม่ติดในภาพอื่นๆ ก็อาจเป็นแค่สภาพ stop and go หรือเริ่มหายติดแล้ว อาจจะไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยง
หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทีมงานผ่าน Comment ได้เลย
พวกเราจะพยายามาตอบอยู่ตลอดครับ
ทีมงาน Traffy
Advertisements