ทีม Traffy ได้ติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งรถบริการ เพื่อบอกเวลาเข้าป้ายของรถ
บนเวบไซต์ และมือถือ เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงาน NAC 2012

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/traffy.in.th/posts/332695293455943

Advertisements