ประกาศปรับปรุง getVMS API

เนื่องจากทีมงานพบว่า getVMS API http://info.traffy.in.th/getvms/

มีการแสดงผล JSON ผิด Syntax ทำให้ไม่สามารถใช้ Parser function ที่มีได้

ทีมงานได้ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้ว

เพื่อป้องกันการเกิดปัญหากับนักพัฒนาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

ทีมงานจะทำการปรับเปลี่ยนการแสดงผล JSON ให้ถูกต้องในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555

2 thoughts on “ประกาศปรับปรุง getVMS API

 1. Hi Napong,
  I just wonder how VMS picture is generated with color coded in Traffy. Can you help me to clarify this procedure?

  Cheers,
  Lam

  1. Hi Lam
   We use data from traffic police that have each road meta data like congestion level, start and stop location of that road. Then we parse data to the algorithm that generate VMS picture.

   Thanks for you interesting,
   Napong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s