ขณะนี้  Traffy ได้ปรับรูปแบบระบบลงทะเบียนขอใช้งานใหม่ และได้เปิดให้นักพัฒนาสามารถลงทะเบียนใช้งานได้อีกครั้งแล้วครับ

วิธีการสมัครใช้งาน Traffy API

  1. ไปที่ http://api.traffy.in.th
  2. กดปุ่ม Sign Up ที่ด้านขวามือด้านบนของจอภาพ
  3. อ่านข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ข้อมูล และกรอกข้อมูลใน Google Form ตามความเป็นจริง จากนั้นระบบจะส่ง Link เพื่อ Activate Account ทาง Email ที่ท่านกรอก
    (กรณีมี Traffy Account แล้ว ระบบจะ Email แจ้งว่า เคยใช้ Email นี้ทำการสมัครใช้ Traffy API แล้ว จะไม่สามารถสมัครซ้ำได้)
  4. เมื่อได้รับ Email จากระบบ ให้ทำการคลิกเพื่อ Activate Account และตั้ง Password ที่มีความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข
  5. ทดสอบเข้าสู่ระบบด้วย Email และ Password ที่ตั้งไว้
  6. เสร็จสิ้นการลงทะเบียน ขึ้นตอนถัดไปคือ  ขั้นตอนถัดไปคือลงทะเบียน Application เพื่อขอ AppID

post วิธีลงทะเบียนขอใช้บริการ Traffy API (เก่า) http://info.traffy.in.th/regis-traffy-api/

Advertisements