สำหรับนักพัฒนาที่ลืม password สำหรับเข้าระบบ Traffy API สามารถ reset password ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ ต่อไปนี้นะครับ

  1. ไปที่ http://api.traffy.in.th
  2. หากจำรหัสผ่านไม่ได้ หรือ Sign in ด้วย Email แล้วระบบขึ้นว่า Not registered email or password incorrect
  3. ให้คลิกที่ Forgot your password ? เพื่อขอ Reset password
  4. กรอก Email ที่ใช้ทำการสมัคร Traffy API เพื่อ Reset password ระบบจะส่ง Link เพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่ไปทาง Email
  5. เมื่อได้รับ Email จากระบบให้ทำการคลิก Link เพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่ ที่มีความยาวอย่างนี้อย 4 ตัวอักษร ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข
    หมายเหตุ หากเป็น Email ที่ไม่มีในระบบ จะได้รับ Email แจ้งให้ทำการสมัครใช้งาน Traffy API  (วิธีลงทะเบียนขอใช้ Traffy API)
  6. เสร็จสิ้นการ Reset password
Advertisements