เปิดตัวหน้าดูข้อมูลการใช้งาน API ของแต่ละ Applicaiton

usage-crop

นักพัฒนาสามารถดูข้อมูลปริมาณการใช้งาน Traffy API ของแต่ละ Application ของตัวเองได้แล้ววันนี้

วิธีเข้าหน้าข้อมูลปริมาณการใช้งาน Traffy API

  1. Login ที่ http://api.traffy.in.th/login
  2. กดปุ่ม API Usage (จะสามารถคลิกปุ่ม API Usage ได้ หลังมีลงทะเบียน Application และมีการเรียกใช้ Traffy API)

panel-API Usage BTN crop

วิธีการใช้งานหน้าข้อมูลการใช้งาน Traffy API เบื้องต้น

usage-number-crop

  1. ปุ่ม API Panel เพื่อกลับไปหน้า API Panel
  2. AppID ที่ทำการดูข้อมูลการใช้งานอยู่ โดยจะแสดงข้อมูลการใช้งานรวมทุก AppID ในตอนเริ่มต้น
  3. ปรับวันที่ ที่ต้องการดูข้อมูลการใช้งาน
  4. เลือกดูข้อมูลการใช้งานเฉพาะบาง API ที่ต้องการ
  5. เลือก AppID ที่ต้องการดูข้อมูลการใช้งาน

หมายเหตุ

  • sum คือการนับรวมการใช้งานทุก API ยกเว้น getKey
  • สามารถดูข้อมูลการใช้งานของ AppID ที่ยกเลิกไปแล้วได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s