โครงการวิจัยและพัฒนาการบริการข้อมูลและการประมวลผลด้านจราจร (Intelligent Traffic Information Service)

เรามาทำข้อมูลจราจรให้ฉลาดกันเถอะ

โครงการนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความฉลาดให้กับการบริการข้อมูลและประมวลผลด้านจราจร ประกอบด้วย 1) กระบวนการได้มา (Data Collection) 2) กระบวนการประมวลผล (Data Processing) และ 3) กระบวนการให้ข้อมูลจราจร (Data Dissemination) โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา และนักพัฒนา ในสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน และหน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปต่อยอดได้ฟรี

ข้อมูลจราจรมี 5 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อมูลจราจรที่รายงานด้วยเสียง (Voice) 2) ภาพจากกล้อง CCTV 3) ข้อความที่เกี่ยวข้องกับสภาพจราจร 4) พิกัด GPS จากรถบนถนน 5)  ระดับความติดขัดของแต่ละถนน ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ฉลาด ต้องใช้คนทำความเข้าใจ คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถเข้าใจเองได้ คอมพิวเตอร์ยังไม่รู้ว่าภาพจากกล้อง CCTV รถติดหรือเปล่า ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาในการเดินทางผ่านแยก หรือไปยังจุดหมายปลายทางเท่าไร หากเราสามารถสร้างความฉลาดในการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ เราจะมีข้อมูลจราจรที่เพิ่มขึ้นมากมายและเป็นประโยชน์ต่อการเดินทาง ทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

ยังมีอะไรที่น่าทำบ้าง

หัวข้อเหล่านี้เป็นหัวข้อที่ต้องการผู้ร่วมวิจัย

 1. การวิเคราะห์เสียงพูด (Voice Analysis)
  1. Traffic Report – วิเคราะห์เสียงการรายงานสภาพจราจร จาก Mobile Application หรือ สถานีวิทยุ
  2. Traffic Enquiry – เข้าใจคำถามเกี่ยวกับสภาพจราจรด้วยเสียงพูด
  3. Traffic Answering  – ตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพจราจรด้วยเสียงพูด
 2. การวิเคราะห์ภาพจากกล้องจราจร (CCTV Analysis)
  1. Vehicle Counting  – การนับยานพาหนะบนถนนที่กล้องจราจรจับภาพได้
  2. Vehicle Density – การคำนวนความหนาแน่นของถนนที่กล้องจราจรจับภาพได้
  3. Vehicle Type – การแยกแยะชนิดของยานพาหนะบนท้องถนนที่กล้องจราจรจับภาพได้
 3. Text Analysis
  1. Word Extraction – ระบบแยกข่าวจราจรที่ได้รับรายงานเข้ามา ออกเป็นคำๆ
  2. Word Classification – ระบบแยกประเภทข่าวจราจรที่ได้รับเข้ามา
  3. Place Name Recognition – ระบบที่รู้จำและสามารถเพิ่มชื่อสถานที่ใหม่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
  4. Place Type Classification – ระบบแยกประเภทของสถานทีจากชื่อสถานที่
  5. Place Location Identification – ระบบกำหนดตำแหน่งของสถานที่ใหม่โดยอัตโนมัติ  (พิกัด หรือ ความสัมพันธ์กับสถานที่ที่มีอยู่แล้ว)
  6. Summarization – การสรุปสภาพจราจรจากข้อมูลหลายๆ แห่ง หลายๆ ประเภท
  7. Traffic Inference – การอนุมานสภาพจราจรในบริเวณที่ไม่มีข้อมูลจราจร
 4. ข้อมูล GPS
  1. Map Matching – การระบุว่าข้อมูลพิกัด GPS ของรถอยู่บนถนนอะไร และตำแหน่งใดของถนน
  2. Travel Time Estimation – การประมาณเวลาที่ใช้ในการเดินทางผ่านถนนใดๆ
  3. Travel Time Prediction – กาทำนายเวลาที่ใช้ในการเดินทางผ่านถนนใดๆ ในอนาคต
  4. Arrival Time Prediction – การทำนายเวลาถึงที่หมายของยานพาหนะ
  5. Congestion Estimation – การประมาณระดับความติดขัดจากข้อมูล GPS
 5. ระดับความติดขัด
  1. Congestion Prediction – การทำทำนายระดับความติดขัด

จะร่วมวิจัยได้อย่างไร

 1. มาฝึกงานกับทีม
 2. ดึงข้อมูลผ่าน API เพื่อไปพัฒนาต่อยอด
 3. ขอข้อมูลไปทำวิจัย และส่งผลลัพธ์กลับมาให้คนอื่นต่อยอดต่อไป
 4. สร้างและทดสอบ Algorithm ใหม่ๆ กับข้อมูลจริงและผู้ใช้งานจริง โดยการสร้าง API ของท่านเอง  ผ่าน Platform ของเรา ที่จะช่วยสนับสนุนทั้งด้าน Server, Real-time Data, และ กลุ่มผู้ใช้ ลงทะเบียนที่นี้

ติดต่อสอบถาม: traffyteam@gmail.com

One thought on “โครงการวิจัยและพัฒนาการบริการข้อมูลและการประมวลผลด้านจราจร (Intelligent Traffic Information Service)

 1. ไม่แน่ใจว่าเราสามารถดึงข้อมูลตำแหน่งแบบ real time ของ smart device ทั้งหลาย ของคนที่อยู่บนท้องถนนขึ้นมาได้หรือไม่ (เหมือนที่ google ใช้กับ traffic on google map)
  ถ้าได้ก็น่าจะทำให้การวิเคราะห์ระดับความติดขัดของการจราจรได้ดีขึ้นนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s