โครงการวิจัยการประมาณเวลาเดินทางจากข้อมูล GPS

Capture Traffy นาทีที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันยานพาหนะติดตั้งระบบ GPS เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูล GPS เหล่านี้มีประโยชน์ต่อคาดการณ์ปริมาณต่าง ๆ ทางจราจรเช่น เวลาเดินทาง (Travel Time) ความต้องการใช้ถนน (Traffic Demand) ปริมาณสภาพจราจร (Traffic Volume) ห้องปฏิบัติการ ITS จึงนำข้อมูล GPS มาประมาณเวลาเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งช่วยวางแผนเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะอื่น ๆ เช่น ระบบคาดการณ์เวลาเข้าป้ายของรถโดยสาร ระบบคาดการณ์จุดจอดที่เหมาะสมสำหรับรถแท็กซี่ เป็นต้น

Feature

 • ประมาณเวลาเดินทางในระดับช่วงถนน (Link) ช่วงถนน หมายถึง ส่วนของถนนย่อย ๆ เช่น จากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่ง เพื่อประกอบเป็นเส้นทางที่ใหญ่กว่าได้
 • ประมาณเวลาเดินทางบนช่วงถนนข้างเคียง บางชุดข้อมูล GPS ที่ได้รับอนุเคราะห์ มีความถี่ต่ำ ทำให้ไม่สามารถประมาณเวลาบนทุกช่วงถนนได้ ระบบนี้จึงช่วยประมาณเวลาเดินทางจากช่วงถนนข้างเคียงด้วย

ทดลองใช้ผลงาน

 1. Traffy นาที http://traffy.in.th/nt/
 2. API
  1. getLinkInfo บริการข้อมูลรายละเอียดของช่วงถนน
  2. getTravelTime บริการเวลาเดินทางของช่วงถนน

ร่วมสนับสนุนงานวิจัย

 1. ระดับบุคคลทั่วไป อนุเคราะห์ข้อมูล GPS แบบไม่ระบุตัวตนแก่ระบบ ผ่าน Application โทรศัพท์มือถือ
 2. ระดับบริษัท อนุเคราะห์ข้อมูล GPS ของรถในบริษัท
 3. ระดับบริษัทเก็บข้อมูล Tracking อนุเคราะห์ข้อมูล GPS ของบริษัทลูกค้าที่อนุญาติให้ใช้ข้อมูล

สายรถและเส้นทางที่มีข้อมูล

 1. เส้นทางสวทช. – ประตูเชียงราก 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (เข้าและออก)
 2. เส้นทางสวทช. – ประตูเชียงราก 2 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (เข้าและออก)
 3. เส้นทางสวทช. – ประตูพหลโยธิน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (เข้าและออก)
 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต – ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต (ไปและกลับ)
 5. เส้นทางอนุสาวรีย์สมรชัยภูมิ – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (ไปและกลับ)

ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อรายงานต้นแบบการประมาณเวลาเดินทางของช่วงถนน จากข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ความถี่ต่ำและไม่คงที่
บทคัดย่อรายงานต้นแบบการประมาณเวลาเดินทางของช่วงถนน
จากข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ความถี่ต่ำและไม่คงที่
Accuracy Improvement of Travel Time Estimation in Urban Environment using State Transition-dependent Time-occupancy
Accuracy Improvement of Travel Time Estimation in Urban Environment using State Transition-dependent Time-occupancy
An Analysis of GPS Sampling Rates Required in Travel Time Estimation
An Analysis of GPS Sampling Rates Required in Travel Time Estimation

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. Google Direction API ให้บริการข้อมูลเวลาเดินทาง จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง มีทั้งข้อมูล i) แบบฟรี 2,500 request ต่อวัน และ ii) แบบเสียเงิน 1,000 request 15 บาท
 2. Longdo Map API ให้บริการแผนที่แสดงข้อมูลจราจรและค้นหาเส้นทางสำหรับข้อมูลในประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s