พบกับ @traffy ในงาน PURBA 2015

บทความวิชาการของทีมงาน เรื่อง Improving Accident Statistics – The Role of Social Media
ได้รับการตอบรับ ให้ไปนำเสนอ ที่งาน The 4th International Workshop on Pervasive Urban Applications
ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ที่เมือง Osaka ประเทศญี่ปุ่น

เป็นบทความวิชาการในโครงการวิจัยข้อมูลจราจรจาก Social Networks

ดูบทความวิชาการที่ได้รับการตอบรับทั้งหมดได้ที่ http://cpemis.eng.cmu.ac.th/~santi/purba2015/#templatemo-contact

Improving Accident Statistics - The Role of Social Media
Improving Accident Statistics – The Role of Social Media

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s