บทความวิชาการของทีมงาน เรื่อง Improving Accident Statistics – The Role of Social Media
ได้รับการตอบรับ ให้ไปนำเสนอ ที่งาน The 4th International Workshop on Pervasive Urban Applications
ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ที่เมือง Osaka ประเทศญี่ปุ่น

เป็นบทความวิชาการในโครงการวิจัยข้อมูลจราจรจาก Social Networks

ดูบทความวิชาการที่ได้รับการตอบรับทั้งหมดได้ที่ http://cpemis.eng.cmu.ac.th/~santi/purba2015/#templatemo-contact

Improving Accident Statistics - The Role of Social Media
Improving Accident Statistics – The Role of Social Media
Advertisements