การใส่เส้นสีลงบนแผนที่ (getTile)

บทนำ

สำหรับผู้ที่ต้องการแสดงข้อมูลเส้นสีบนแผนที่ของตนเองนั้น  หากท่านใช้ google map เป็นแผนที่ในการแสดงผล  ท่านสามารถนำ traffic layer ของเราไปแสดงบน website ของท่านได้

API Status:

Closed

getTile

เป็น api สำหรับเรียกภาพ overlay จราจรเพื่อแสดงผลบน google map โดยหากเป็น version 2 จะสามารถนำ api ไปช่วยแสดงผลได้โดยง่ายโดยการเพื่ม GTileLayerOverlay ลงในเว็ป site ของท่านโดยให้เพิ่มโค้ดไปดังนี้

var urlTemplate = 'http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=png&api=getTile&key=(ได้จากการลงทะเบียน)&appid=(ได้จากการลงทะเบียน)&x={X}&y={Y}&z={Z}';
var myLayer = new GTileLayer(null,0,18,{
                 tileUrlTemplate:urlTemplate,
                 isPng:true,
                 opacity:0.8 });
var trafficLayer = new GTileLayerOverlay(myLayer);
map = new GMap2(document.getElementById("map"));
map.addOverlay(trafficLayer);

โดยจะต้องใส่ appid และ key ให้ตรงกับ website ที่ท่านใช้งาน

ตัวอย่าง

http://traffy.nectec.or.th/itraffy/imap.html

หมายเหตุ: เส้นสีจะแสดงได้หากใส่ api ให้ตรงกับ website ของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s