ข้อมูลภาพป้ายสภาพการจราจร (getVMSimg)

Description :

API สำหรับการดึงภาพป้ายจราจรอัจฉริยะ (VMS)  ที่ต้องการทั่วกรุงเทพ 40 ป้าย

API Status:

กำลังปรับปรุง

Source :

traffic.thai.net, กรมการขนส่งทางบก, กรุงเทพมหานคร

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=…&id=…&w=…&h=.. .

Formats:

Image: PNG

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Parameters :

*api = ประเภทของ api ที่ต้องการ (getvmsimg)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getvmsimg

*key = รหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getvmsimg&key=(คีย์ ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

*appid = id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)
Example:http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getvmsimg&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

*id = หมายเลขของป้ายจราจรอัจฉริยะ VMS (1-40)

w  = ความกว้างของภาพที่ต้องการ

h = ความยาวของภาพที่ต้องการ

Required *
Example :

<html>
<head><title>ทดสอบการแสดงรูป</title></head>
<body>
<img src = "http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?appid=00000042&key=s2NkTwVvTQ&api=getvmsimg&id=1"/>
<img src = "http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?appid=00000042&key=s2NkTwVvTQ&api=getvmsimg&id=2&w=100&h=100"/>
</body>
</html>

Result:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s