ผลจากการสำรวจผู้ใช้บริการรถเมล์สาย 73 ก

ผลจากการสำรวจผู้ใช้บริการรถเมล์สาย 73 ก.

ดำเนินการโดยนายมนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และได้รับความรร่วมมือจากเขตการเดินรถที่ 8 ขสมก. สวนสยาม

สำรวจเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2558

วิธีการสำรวจ สัมภาษณ์และจดบันทึก

จุดประสงค์ เพื่อให้ทราบช่องทางการรับข้อมูลตำแหน่งรถโดยสารประจำทาง  ที่ผู้ใช้บริการรถเมล์ต้องการ
ได้ข้อมูลสรุปดังนี้

จำนวนผู้ถูกสัมภาษณ์:  38 คน
ช่วงอายุ: 20-30 ปีมากที่สุด มีการกระจายตัวดัง รูปที่ 1

เพศ:  เป็นชาย 42% หญิง 58%

ช่องทางรับข้อมูล: 44.7% ต้องการให้ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ 34.2% ต้องการให้ผ่านจอที่ติดตั้งที่ป้ายรถเมล์    และอีก 10.5% สำหรับ ยังไงก็ได้ ต้องการทั้งสองอย่าง รูปที่ 2
อินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์: มี 73.7%  มี  26.3% ไม่มี   รูปที่ 3

age

รูปที่  1 การกระจายตัวของช่วงอายุ

 

channel
รูปที่ 2 ช่องทางการรับข้อมูลที่ต้องการ
internet-on-phone
รูปที่ 3 จำนวนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s