Simcards-32-AIS
วันนี้ทางแล็บ ITS เนคเทคได้รับการสนับสนุนซิมการ์ดจากบริษัท AIS 3G จำนวน 32 ซิม
โดยเราตั้งใจจะใช้สำหรับส่งข้อมูล GPS จากรถเมล์สาย 73 ก.
งานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BusCheckin ของเนคเทค
เร็ว ๆ นี้จะมีรายงานตำแหน่งรถ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง Big data ครับ
เราตั้งเป้าทำสาย 73 ก. เป็นสายต้นแบบ
ขอขอบคุณ AIS ด้วยครับ ที่ให้การสนับสนุน
ท่านที่สนใจเป็นผู้พัฒนาบริการรถเมล์พัฒนาแอ๊พเพื่อรับข้อมูลรถเมล์ผ่าน Traffy API
ติดต่อมาได้ที่ traffyteam(at)gmail.com
ด่วน เปิดรับจำนวนจำกัด  อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน
และนอกจาก GPS แล้วเรายังมีข้อมูลอื่น ๆ ให้เล่นด้วย สนใจติดต่อมาได้ครับ
มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้ประสานงาน