ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขา
เข้าฝึกงาน/สหกิจกับ Traffy
(ITS Lab @NECTEC)

คุณสมบัติสำคัญ

  • มีความสุขกับการพัฒนาตนเอง วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล หรือ พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ
  • ชอบการเรียนรู้ การทดลอง- รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน
    สมัครที่ https://goo.gl/rhZgNz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s