เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขา
เข้าฝึกงาน/สหกิจกับ Traffy
(ITS Lab @NECTEC)

คุณสมบัติสำคัญ

  • มีความสุขกับการพัฒนาตนเอง วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล หรือ พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ
  • ชอบการเรียนรู้ การทดลอง- รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน
    สมัครที่ https://goo.gl/rhZgNz
Advertisements