เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา Freelance Start-up และผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันสร้างนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือแอป ที่มีการประยุกต์ใช้พิกับตำแหน่งจากดาวเทียม ชิงรางวัล 2000 ยูโร (80,000 บาท) และไปเก็บตัวพร้อมพัฒนางานต่อที่ยุโรป 6 เดือน

เปิดรับพิจารณาผลงานระหว่าง 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม
Email: wasan@nectec.or.th
โทร: 086-901-6124
URL: http://goo.gl/2PvMEm

ส่งใบสมัครได้ที่: http://www.esnc.edu/

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Advertisements