แข่งขันสร้างนวัตกรรม ชิงไปยุโรป 6 เดือน

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา Freelance Start-up และผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันสร้างนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือแอป ที่มีการประยุกต์ใช้พิกับตำแหน่งจากดาวเทียม ชิงรางวัล 2000 ยูโร (80,000 บาท) และไปเก็บตัวพร้อมพัฒนางานต่อที่ยุโรป 6 เดือน

เปิดรับพิจารณาผลงานระหว่าง 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม
Email: wasan@nectec.or.th
โทร: 086-901-6124
URL: http://goo.gl/2PvMEm

ส่งใบสมัครได้ที่: http://www.esnc.edu/

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s