แนะนำ app transit ในกรุงเทพและปริมณทล

เคยมีคำถามเหล่านี้ไหม

บริเวณนี้มีป้ายรถเมล์ที่ไกล้ที่สุดอยู่ตรงใหน?
ป้ายรถเมล์ต้องเดินไปทางไหน?
ป้ายรถเมล์นี้มีรถสายใดผ่านบ้าง?
นั่งรถรถไฟฟ้าแล้ว จะต่อรถเมล์สายอะไรเพื่อให้ไปถึงปลายทาง?
ออกจากรถไฟฟ้าควรจะไปออกประตูไหน?

แอฟ Transit  สามารถได้ทั้ง iOS และ Android  ซึ่งขณะนี้ เป็น app ที่ใช้วางแผนการเดินทางสำหรับระบบขนส่งสาธารณะ โดยสามารถเลือกประเทศที่ให้บริการได้ ครอบคลุมรถเมล์, BTS, MRT, BRT และ แอร์พอร์ตลิงค์ (ARL)  ในกรุงเทพมหานครและปริมณทล แอพที่แนะนำเพิ่งพัฒนาและมีการ  udate ข้อมูล ล่าสุดเดือน เมษายน 2559  สามารถเลือกใช้ได้ดังนี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s