เชิญร่วมงานกับ Traffy ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

เชิญร่วมงานกับ Traffy (ITS Lab @NECTEC)

ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ด้านการเดินทาง ขนส่ง และจราจร (ป.ตรี ขึ้นไป)

คุณสมบัติสำคัญ

  • มีความสุขกับการพัฒนาโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูล หรือ พัฒนาอัลกอริทึม
  • ชอบการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา
  • รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน

 

เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัย เพื่อร่วมงานห้องปฎิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

  1. ศึกษาค้นควางานวิจัยด้านขนส่งและจราจรอัฉริยะ
  2. พัฒนาต้นแบบพร้อมร่วมเขียนรายงาน บทความทางวิชาการและสิทธิบัตร
  3. ร่วมดำเนินโครงการปัจจุบัน เช่น โครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทาง
  4. ร่วมดำเนินโครงการใหม่ เช่น การใช้ดาวเทียมความละเอียดสูงและเซ็นเซอร์แบบบูรณาการ (High Precision Multi-GNSS, G-Sensor, DVR ติดรถยนต์)

สนใจ ส่ง Resume และ Transcript มาที่

traffyteam@gmail.com    หรือ  ติดต่อ ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม 086-901-6124
รายละเอียดเพืมเติม: https://goo.gl/0ou367

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s