โครงการ Traffy Transit

บริการระบบแสดงข้อมูลตำแหน่งและเวลาเข้าป้ายแก่ผู้ใช้บริการรถสาธารณะนั้นมีแล้วในหลายประเทศ แต่ก็ยังไม่มีบริการรายงานตำแหน่งรถเมล์หรือคาดการณ์การเข้าจอดที่ตำแหน่งที่สนใจสำหรับรถสาธารณะ จากสภาพของการให้บริการข้อมูลรถโดยสารสาธารณะดังกล่าว ทำให้พบว่ายังมีช่องโหว่ที่ควรได้รับการแก้ไขคือ…

  • ประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาระบบรายงานตำแหน่งและเวลาเข้าป้ายของรถโดยสารสาธารณะสำหรับผู้โดยสาร
  • ยังไม่มีบริการ API เพื่อให้บริการข้อมูลตำแหน่งรถโดยสารสาธารณะและเวลาเดินทางสำหรับภาคเอกชนนำไปพัฒนาต่อยอด
  • ยังไม่มีระบบช่วยบริหารจัดการและติดตามพฤติกรรมรถโดยสารสาธารณะ

Traffy Transit เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งตอบสนองความต้องการผู้ใช้สองกลุ่ม คือ นายท่ารถ และผู้โดยสาร  กลุ่มนายท่ารถ สามารถใช้ติดตามพฤติกรรม เช่น การขับออกนอกเส้นทาง  ขับแข่งแซงกัน จอดแช่ หรือออกจากอู่ช้า   ในขณะที่ผู้โดยสารสามารถใช้ติดตามตำแหน่งรถ เวลาเข้าป้ายและแจ้งเตือนการเข้าป้ายได้

เว็บดูตำแหน่งรถตามป้ายทั้งหมด

TravelTime

เว็บดูเวลารถเข้าป้ายที่เราอยู่

ArrivalTimeWeb.JPG

App Traffy Bus บน Android PlayStore  และ iOS

TraffyBus

ผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการ

มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม  099-104-2104   monsak_email

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s