คืออะไร

Traffy API คือ บริการให้ข้อมูลกับการจราจรแก่นักพัฒนาจาก Traffy และผู้สนับสนุนข้อมูล
โดยนักพัฒนาสามารถขอข้อมูลจราจรโดยใช้ REST API ของ Traffy
REST = REpresentational State Transfer
API = Application Programming Interface

มีบริการอะไรบ้าง

  1. ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
  2. ข้อมูลสภาพการจราร
  3. ข้อมูลถนน
  4. การแบ่งปันข้อมูลจราจร
  5. ข้อมูลระยะเวลาเดินทาง

การสมัครขอใช้บริการ

ลงทะเบียนใช้งาน Traffy API ได้ที่ http://api.traffy.in.th/apis/

วิธีลงทะเบียนขอใช้บริการ Traffy API
วิธีลงทะเบียนขอ AppID

Introduction Slide