วิธีการใช้งาน Quantum Gist เชื่อมกับ PostGist Database

สำหรับโปรแกรม Quantum Gist นั้นเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในการแสดงผล (Visualization) ข้อมูลเชิง Geometry ต่างๆ ให้ออกมาเป็นภาพชัดเจน ซึ่งสำหรับผู้ที่ทำงานวิจัยหรือต้องการจะดูข้อมูล Geometry ที่มีในฐานข้อมูล โปรแกรมนี้ก็เป็นเครื่องมือช่วยได้อย่างดี Download: http://www.qgis.org สำหรับคู่มือนี้จะแสดงวิธีการใ้ช้งานพื้นฐาน 2 แบบ คือการนำข้อมูลจากฐานข้อมูล PostGist มาพล็อตลงในโปรแกรม และการกำหนดป้ายชื่อให้แก่ข้อมูลที่พล็อตอยู่ การนำข้อมูลจากฐานข้อมูล PostGist มาพล็อต เราสามารถนำข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล PostGist (แบบที่ใช้อยู่ปัจจุบันใน Traffy Team) มา Plot ได้โดยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 1.  กดปุ่ม 2. หากไม่เคยเซ็ต Database เลยให้กดที่ New เพื่อเพิ่ม Database ลงใน Connections List แล้วจึงเซ็ตค่าต่างๆ ในแบบฟอร์ม Name: กำหนดชื่อที่เราต้องการจะใช้เรียก Connection นี้ (กำหนดได้ตามใจชอบ) Host: IP … Continue reading วิธีการใช้งาน Quantum Gist เชื่อมกับ PostGist Database