Traffy ใน Samsung Smart TV

วันนี้คุณสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรแบบ Real time กับบริการ Traffy บนทีวีซัมซุง SMART TV โดยเลือกดูได้จากป้ายจราจรอัจฉริยะ หรือกล้อง CCTV ครอบคลุมสภาพการจราจรทั่วกรุงเทพฯ ที่มา : http://www.samsung.com/th/smarttv/samsungapp/th/apps_traffy.html

Traffy ใน Windows Phone

Windows Phone Application ที่นำ Traffy API ไปใช้ Ontheroad by App Exchange Ontheroad เป็นแอพพลิเคชันสำหรับตรวจสอบข้อมูลการจราจรบนท้องถนนของกรุงเพทฯ ประเทศไทย ผู้ใช้สามารถเรียกดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ดูข้อมูลจากป้ายจราจรอัจฉริยะ และข่าวการจราจรบนท้องถนน (Ontheroad is an application for view an information about traffic in Bangkok, Thailand. User can view traffic congestion, traffic news, CCTV’s images and Intelligent traffic signs. No more traffic jams) http://www.windowsphone.com/en-US/apps/a1642c8b-3c45-4752-b178-3f1ce72bfe49 Bangkok Traffic Watch by Jeed+ Bangkok Traffic Watch ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ … Continue reading Traffy ใน Windows Phone

Traffy ใน JAVA (J2ME)

JTraffy Traffy สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบ Symbian ForS60_2ndEdFP2 เช่น Nokia รุ่น 3230, 6680, 6681 ForS60_2ndEdFP3 เช่น Nokia รุ่นN70, N72 ForS60_3rd เช่น Nokia รุ่นN81, N82, N95

Traffy ใน Android

Android Application ที่นำ Traffy API ไปใช้ Traffroid by tsadvanced Traffroid เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลการจราจรต่างๆในกรุงเทพมหานครมาอยู่ในมือของท่าน โดยผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถดูข่าวสารการจราจรต่างๆใกล้ตัวของท่านในมุมมองบนแผนที่ รวมไปถึงดูภาพจากกล้องวงจรปิด สภาพการจราจรจากป้ายอัจฉริยะทั่วกรุงเทพมหานคร และระดับน้ำท่วมบนพื้นผิวจราจร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจาก Traffy ของ NECTEC และสำนักระบายน้ำของกทม. ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://traffroid.tsadvanced.com market link TVIS by NECTEC TVIS : Traffic Voice Information Service tvis เป็นระบบรายงานสภาพจราจรด้วยเสียงอัตโนมัติออนไลน์ โดยดึงสภาพการจราจรจากแหล่งข้อมูลต่างๆแบบอัตโนมัติ สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยเสียง โดยการพูดชื่อถนนที่ต้องการ เพราะมีระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย นอกจากนี้ยังสามารถดึงภาพจากกล้อง cctv เพื่อดูสภาพจราจรในบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันมีข้อมูลเฉพาะสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันได้ทำการรวมข้อมูลน้ำท่วมเพื่อเป็นข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจ โดยผ่านแหล่งต่างๆ เช่น กทม กรมทางหลวง ระดับน้ำเจ้าพระยา เป็นต้น market link ThaiFlood Report by Nuttakit … Continue reading Traffy ใน Android

Traffy ใน iOS

iOS Application ที่นำ Traffy API ไปใช้ Traffik By True Life Plus Co. Ltd. Traffik ช่วยให้คุณดูสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยวางแผนการเดินทาง ก่อนออกจากบ้าน หรือ ขณะอยู่บนท้องถนน พร้อมระบบ GPS With Traffik you can check the traffic condition inBangkok before you set off. You can see real-time traffic informations over Google Map. It also provides traffic report, traffic information sign App Store iTraffic By iAppDev.com … Continue reading Traffy ใน iOS

Traffy ใน Website ต่างๆ

Website ที่นำ Traffy API ไปใช้ VoiceTV (CCTV,Incident) Thaipbs (CCTV) Truelife (CCTV) Bangkok Madam (CCTV) Japanese Traffic+ (Plus) (CCTV, VMS, getIncident) ระบบการจัดการจราจรบนแผนที่ โดยสามารถที่จะเลือกดูกล้อง CCTV และป้ายจราจรอัจฉริยะได้ภายในกรุงเทพฯ รวมถึงติดตามข่าวสารการจราจร ฝนตก น้ำท่วมได้แบบ realtime Batchgeo (CCTV) แสดงภาพจากกล้อง CCTV โดยจัดเป็นกลุ่มๆ ตามพื้นที่ต่างๆ บนแผนที่ ThaiFlood @ OpenCare (CCTV) แสดงภาพจากกล้องและระดับน้ำในคลอง ต่างๆ บนแผนที่

โครงการบริหารตำแหน่งและคาดการณ์เวลาเข้าป้าย

จุดมุ่งหมายของโครงการในครั้งแรกคือมุ่งวิจัยและพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างระบบนิเวศสำหรับรวบรวมข้อมูลตำแหน่งรถโดยสารสาธารณะจากพลังมวลชน  (Crowd Sourcing) จากผู้เดินทาง    ในที่นี้ผู้เดินทางจำเป็นต้องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (smart phone) ซึ่งติดตั้งโปรแกรมประยุกต์สำหรับรายงานตำแหน่ง (จาก GPS เซ็นเซอร์ในโทรศัพท์หรือจาก cell tower) และสถานะรถ (เช่น เสียหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยผ่านแบบฟอร์มของโปรแกรม)   การรายงานข้อมูลโดยพลังมวลชนดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับและไม่กระทบค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้เดินทางมากนักเนื่องจากข้อมูลที่ส่งมีปริมาณเล็กน้อย (ตำแหน่งรถ สายรถ และสถานะรถ) และยังสามารถกำหนดให้ส่งข้อมูลเฉพาะเมื่อเกิดการเดินทาง  อย่างไรก็ตามเนื่องจากการรายงานในลักษณะอาสาสมัคร การรวบรวมข้อมูลจากพลังมวลชนจึงมีจุดอ่อนคือความไม่แน่นอนในการรายงานข้อมูล การพัฒนาแนวทางดำเนินการสำหรับการดังกล่าวจึงต้องมุ่งให้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับสู่ผู้ใช้หรือสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรายงานข้อมูล ตลอดจนต้องขยายฐานการใช้งานเพื่อให้มีผู้รายงานข้อมูลที่สามารถทดแทนกันได้   อย่างไรก็ตาม เมื่อดำเนินการไปได้ระยะหนึ่ง พบว่าการชักจูงให้มวลชนติดตั้งแอ๊พพลิเคชั่นและแบ่งปันข้อมูลนั้นเป็นไปได้ยาก ต้องใช้เวลาดำเนินการนานและมีความไม่แน่นอนสูง  ทีมวิจัยได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแผนการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลตำแหน่งรถเมล์เป็นการติดตั้ง GPS tracking บนสายนำร่องสาย 73ก ก่อนหนึ่งสาย และมุ่งเน้นจุดประสงค์ส่วนที่สองของโครงการเป็นหลักแทนคือบริการตำแหน่งและเวลาเข้าป้ายรถเมล์ ผลจากการเปลี่ยนแนวทางการเก็บข้อมูลดังกล่าว ทำให้ได้รับข้อมูลที่เที่ยงตรง แน่นอนจากรถทุกคันของสาย 73ก มีข้อมูลสำหรับบริการผู้โดยสารและยังสามารถใช้ติดตามบริหารจัดการเดินรถสำหรับ ขสมก. ได้ด้วย  โดยนอกจากต้นแบบระบบบริการตำแหน่งและเวลาเข้าป้ายรถเมล์แล้ว ทางทีมวิจัยยังได้พัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการเดินรถให้กับ ขสมก. อีกด้วย  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถขยายผลโครงการออกไปในวงกว้างและสร้างผลกระทบสูงเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เป้าหมายและผู้ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย 1. มีฐานข้อมูลตำแหน่งรถโดยสารสาธารณะจากพลังมวลชน ซึ่งสามารถนำไปใช้วิเคราะห์และประมวลผลต่อยอดได้หลากหลายเช่น … Continue reading โครงการบริหารตำแหน่งและคาดการณ์เวลาเข้าป้าย