Traffy Fondue – แอปพลิเคชันพลังประชาชน แจ้งซ่อม ร้องเรียนและติดตามปัญหาเมือง

              Taffy Fondue เป็นแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งและติดตามปัญหาเมือง โดยจัดทำขึ้นเพื่อลดปัญหาต่างๆ ภายในเมือง เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาทั่วไป โดยปัญหาที่แจ้ง สามารถส่งเรื่องเพื่อหาผู้รับผิดชอบ และดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยังสามารถติดตามปัญหาเพื่อดูการอัพเดทการทำงานได้ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ผ่านการแจ้งเตือนตลอด 24 ชั่วโมง คือ  พื้นที่เมือง นิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย หมู่บ้าน โรงงาน เพื่อแจ้งปัญหาต่างๆในพื้นที่ เช่น ขยะ กลิ่น เสียง ถนนชำรุด คือ  สำนักงาน คอนโด และอพาร์ตเมนท์ เพื่อแจ้งซ้อมปัญหาต่างๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า แสงสว่าง วัสดุอุปกรณ์ชำรุด สถาปัตย์ชำรุด   Link App Store : https://apple.co/2QMtWhm Link Google… Read More Traffy Fondue – แอปพลิเคชันพลังประชาชน แจ้งซ่อม ร้องเรียนและติดตามปัญหาเมือง