Traffy Fondue – แอปพลิเคชันพลังประชาชน แจ้งซ่อม ร้องเรียนและติดตามปัญหาเมือง

            Taffy Fondue เป็นแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งและติดตามปัญหาเมือง โดยจัดทำขึ้นเพื่อลดปัญหาต่างๆ ภายในเมือง เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาทั่วไป โดยปัญหาที่แจ้ง สามารถส่งเรื่องเพื่อหาผู้รับผิดชอบ และดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยังสามารถติดตามปัญหาเพื่อดูการอัพเดทการทำงานได้ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ผ่านการแจ้งเตือนตลอด 24 ชั่วโมง คือ  พื้นที่เมือง นิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย หมู่บ้าน โรงงาน เพื่อแจ้งปัญหาต่างๆในพื้นที่ เช่น ขยะ กลิ่น เสียง ถนนชำรุด คือ  สำนักงาน คอนโด และอพาร์ตเมนท์ เพื่อแจ้งซ้อมปัญหาต่างๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า แสงสว่าง วัสดุอุปกรณ์ชำรุด สถาปัตย์ชำรุด                เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามายังหน้าแรก โดยหน้านี้ก็จะแสดงรายการการแจ้งปัญญาต่างๆที่เคยแจ้งไว้ทั้งของเราและผู้ใช้งานอื่นๆ… Read More Traffy Fondue – แอปพลิเคชันพลังประชาชน แจ้งซ่อม ร้องเรียนและติดตามปัญหาเมือง