Traffy Fondue – แอปพลิเคชันพลังประชาชน แจ้งซ่อม ร้องเรียน และติดตามปัญหาเมือง

              Traffy Fondue เป็นแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งและติดตามปัญหาเมือง โดยจัดทำขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ภายในเมือง เช่น ปัญหาขยะ ไฟส่องสว่าง ถนนชำรุด ฯลฯ โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ ไปให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยังสามารถติดตามปัญหาเพื่อดูการอัพเดทการทำงานได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ผ่านการแจ้งเตือนตลอด 24 ชั่วโมง คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ