คู่มือการลง PostgreSQL

PostgreSQL คือระบบฐานข้อมูลยอดนิยมที่มีลิขสิทธิ์แบบ open source อีกตัวหนึ่ง ที่มีความสามารถมาก และน่ามีฟีเจอร์พอๆกับ oracle แต่ฟรีแบบ MySQL สำหรับวิธีการลงมีดังนี้ 1.เริ่มจาก Download จากเว็บ http://www.postgresql.org/download/  ซึ่งจะมีให้เลือกหลายเวอร์ชั่นและหลายระบบปฏิบัติการ (ในที่นี้ผมจะเลือกลงแบบระบบปฏิบัติการ Windows Version 8.4.8-1 ) 2.จะได้ไฟล์ postgresql-8.4.8-1-windows.exe แล้วให้ทำการ Double Click ที่ icon 3. จะมี pop-up Open File -Security Warning ให้คลิก Run 4.จะมีหน้าต่าง Set up - PostgreSQL ขึ้นมา ให้คลิก Next 5.ในหน้าต่าง Installation Directory ให้เลือกที่อยู่ของไฟล์ Program แล้วคลิก Next 6.ในหน้าต่าง Data Directory ให้เลือกที่เก็บของ Data แล้วคลิก Next 7.ในหน้าต่าง Password … Continue reading คู่มือการลง PostgreSQL

คู่มือการลง Postgis

PostGIS เป็นฐานข้อมูล ด้านแผนที่ภูมิศาสตร์ โดยจะเป็นฐานข้อมูลที่มากับ ฐานข้อมูล PostgreSQL ซึ่งเป็น open source  และจะมี Function ที่เป็นซอฟแวร์เสริมเข้ามา สำหรับวิธีการลงผมจะลงผ่าน Application Stack Builder ซึ่งมีมาให้แล้วตอนที่เราลง PostgreSQL มีขั้นตอนดังนี้ 1.เริ่มจาก Start>All Programs>PostgreSQL 8.4>Application Stack Builder  2.ในหน้าต่าง Welcome Stack Builder 2.1.0 ขึ้นมา เลือก PostgreSQL 8.4 on Port 5432 แล้วคลิก Next 3.ในหน้าต่าง Application list ให้เลือก Categories>Spatial Extensions>ทำเครื่องหมาย "/" หน้า PostGIS 1.5 for PostgreSQL 8.4 v.1.5.2 แล้วคลิก Next 4.ในหน้าต่าง Mirror site ให้เลือกสำหรับ Download … Continue reading คู่มือการลง Postgis

คู่มือการติดตั้ง โปรแกรม Quantum GIS (version 1.7.0)

Quantum GIS หรือ QGIS  เป็นโปรแกรม Desktop GIS ประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการนำมาใช้จัดการข้อมูลปริภูมิ จัดอยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Free and Open Source Software: FOSS) ที่ใช้งานง่าย ลักษณะการใช้งานเป็นแบบ Graphic User Interface ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้ข้อมูลภาพ ข้อมูลตาราง การแสดงผลตาราง การแสดงผลกราฟ ตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบแผนที่ที่สวยงาม ในปี คศ. 2002 กลุ่มนักพัฒนาจากประเทศเยอรมันได้พัฒนา Desktop GIS ชื่อว่า Quantum GIS ที่ สามารถเรียกใช้ข้อมูลเวกเตอร์ แรสเตอร์ ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานแพร่หลาย เช่น Shapefile และ GeoTIFF QGIS สามารถแก้ไข Shape File format ได้ซึ่งเป็นที่ต้องการมากในเวลานี้ QGIS พัฒนาบนพื้นฐานของ Qt ที่เป็นไลบรารี่สาหรับ Graphical … Continue reading คู่มือการติดตั้ง โปรแกรม Quantum GIS (version 1.7.0)

คู่มือการใช้งานโปรแกรมวาดแผนที่ Quantum GIS เบื้องต้น

User Interface ของโปรแกรม Quantum GIS (Version 1.7.0) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Menu Bar คือ แถบเมนูเป็นที่เก็บคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม การเรียกใช้งานแถบเมนูทำได้โดยการเลื่อนเมาส์มาว่างที่ชื่อเมนูที่ต้องการเปิด แล้วเลื่อนเมาส์ไปตามรายการคำสั่ง เมื่อต้องการใช้ คำสั่งใด ๆ ก็ให้คลิกเมาส์ที่คำสั่งนั้น โปรแกรมก็จะทำการเรียกใช้งานคำสั่งนั้น ๆ ถ้าคำสั่งนั้นมีเมนูย่อย ๆ โปรแกรมก็จะแสดงรายการคำสั่งย่อย ๆ ออกมาให้เลือกต่อไป ซึ่งมีคำสั่งทั้งหมดได้แก่ File, Edit, View, Layer, Settings, Plugins, Vector และ Help 2. Tools Bar คือ แถบเครื่องมือ เป็นสัญลักษณ์ (Icon) ที่ใช้แทนคำสั่งต่าง ๆ แถบเครื่องมือที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ให้นั้นมีอยู่มากมายหลายชุดด้วยกัน แต่แถบเครื่องมือเหล่านี้จะไม่ได้ถูกแสดงให้เห็นทั้งหมดในโปรแกรม 3.  Layers คือ เป็นการแสดงให้เห็นแต่ละประเภทของชั้นข้อมูลตามสัญลักษณ์ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับสารบัญบล็อก (Table of Content: TOC) ของ … Continue reading คู่มือการใช้งานโปรแกรมวาดแผนที่ Quantum GIS เบื้องต้น