คู่มือการลง PostgreSQL

PostgreSQL คือระบบฐานข้อมูลยอดนิยมที่มีลิขสิทธิ์แบบ open source อีกตัวหนึ่ง ที่มีความสามารถมาก และน่ามีฟีเจอร์พอๆกับ oracle แต่ฟรีแบบ MySQL สำหรับวิธีการลงมีดังนี้

1.เริ่มจาก Download จากเว็บ http://www.postgresql.org/download/  ซึ่งจะมีให้เลือกหลายเวอร์ชั่นและหลายระบบปฏิบัติการ (ในที่นี้ผมจะเลือกลงแบบระบบปฏิบัติการ Windows Version 8.4.8-1 )

Download

Continue reading คู่มือการลง PostgreSQL

คู่มือการลง Postgis

PostGIS เป็นฐานข้อมูล ด้านแผนที่ภูมิศาสตร์ โดยจะเป็นฐานข้อมูลที่มากับ ฐานข้อมูล PostgreSQL ซึ่งเป็น open source  และจะมี Function ที่เป็นซอฟแวร์เสริมเข้ามา สำหรับวิธีการลงผมจะลงผ่าน Application Stack Builder ซึ่งมีมาให้แล้วตอนที่เราลง PostgreSQL มีขั้นตอนดังนี้

1.เริ่มจาก Start>All Programs>PostgreSQL 8.4>Application Stack Builder

Application Stack Builder

Continue reading คู่มือการลง Postgis

คู่มือการติดตั้ง โปรแกรม Quantum GIS (version 1.7.0)

Quantum GIS หรือ QGIS  เป็นโปรแกรม Desktop GIS ประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการนำมาใช้จัดการข้อมูลปริภูมิ จัดอยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Free and Open Source Software: FOSS) ที่ใช้งานง่าย ลักษณะการใช้งานเป็นแบบ Graphic User Interface ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้ข้อมูลภาพ ข้อมูลตาราง การแสดงผลตาราง การแสดงผลกราฟ ตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบแผนที่ที่สวยงาม

ในปี คศ. 2002 กลุ่มนักพัฒนาจากประเทศเยอรมันได้พัฒนา Desktop GIS ชื่อว่า Quantum GIS ที่ สามารถเรียกใช้ข้อมูลเวกเตอร์ แรสเตอร์ ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานแพร่หลาย เช่น Shapefile และ GeoTIFF QGIS สามารถแก้ไข Shape File format ได้ซึ่งเป็นที่ต้องการมากในเวลานี้ QGIS พัฒนาบนพื้นฐานของ Qt ที่เป็นไลบรารี่สาหรับ Graphical User Interface (GUI) ที่ใช้งานได้ทั้ง UNIX, Window และ Mac การพัฒนาใช้ภาษา C++ เป็นหลักนอกจากนั้น QGIS ยังเชื่อมต่อกับ Geospatial RDBMS เช่น PostGIS/PostgreSQL สามารถอ่านและเขียนฟีเจอร์ที่จัดเก็บใน PostGIS ได้โดยตรง สามารถเชื่อมต่อกับ GRASS ได้ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บใน GRASS โดยตรง และสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆของ GRASS ได้ สนับสนุนการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) ในเบื้องต้นและการแสดงผลข้อมูลเชิงตำแหน่งในรูปแบบของแผนที่ การสร้างและการแก้ไขข้อมูลเชิงตำแหน่ง (Spatial Data) และข้อมูลตาราง (Attribute Data) สามารถจัดการข้อมูลได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือตาม GUI ที่กาหนด

ซึ่งผู้ที่สนใจโปรแกรมทางด้าน GIS สามารถ Download โปรแกรมมาใช้ได้ที่ www.qgis.org
Continue reading คู่มือการติดตั้ง โปรแกรม Quantum GIS (version 1.7.0)

คู่มือการใช้งานโปรแกรมวาดแผนที่ Quantum GIS เบื้องต้น

User Interface ของโปรแกรม Quantum GIS (Version 1.7.0)

User Interface

Continue reading คู่มือการใช้งานโปรแกรมวาดแผนที่ Quantum GIS เบื้องต้น