Traffy ITS Cast ตอนที่ 13

ระบบความปลอดภัยของถนนในอุโมงค์ ระบบสั่งงานด้วยเสียงเบี่ยงเบนความสนใจขณะขับรถ Alcolock: Gadget สำหรับแก้เมาแล้วขับ Drive awake: App สำหรับปลุกคนขับให้ตื่นจาก Café Amazon บอลลูนรถชน เข็มขัดนิรภัยอัจฉริยะ

vehicleGPSData

Description รูปแบบการให้ข้อมูลพิกัด (GPS) แก่ Traffy เพื่อใช้ในงานวิจัย Field Required * *source ชื่อของบริษัทที่ให้ข้อมูล Example Values: NECTEC Taxi Company *vehicleID ID ของรถที่รับข้อมูล GPS มา โดยในแต่ละบริษัท ต้องไม่ซ้ำกัน Example Values: 100001 *GPStimestamp วันเวลาที่รับข้อมูล GPS มา ในลักษณะ YYYY-MM-DD HH:MM:SS Example Values: 2014-05-06 10:52:00 *latitude ละติจูดของข้อมูล GPS ในลักษณะ Signed degrees format มีค่าตั้งแต่ -90.00 ถึง 90.00 Example Values: 14.0777859 *longitude ลองติจูดของข้อมูล GPS ในลักษณะ Signed degrees format มีค่าตั้งแต่ -180.00 ถึง… Read More vehicleGPSData

Traffy ITS Cast ตอนที่ 8

  10 เมืองใหญ่ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Smart Cities เมืองเก่าหรือใหม่ บอกได้จากผังถนน อะไรที่ขาดหายไป ในการพัฒนาระบบจราจรกรุงเทพฯ ขอโทษนะ สร้างถนนไปก็ไม่ช่วยอะไร!!!

Traffy ITS Cast ตอนที่ 3

สงคราม App เรียก Taxi บนมือถือ แคมเปญรณรงค์ความปลอดภัยบนทางแยก !?! ***** รายละเอียดเพิ่มเติม + แก้คำผิด***** GrabTaxi ใช้สีส้มๆ เหลืองๆ EasyTaxi และ Uber ใช้ใน Web ได้ด้วย EasyTaxi ใช้ s ไม่ได้ใช้ z

Traffy ITS Cast ตอนที่ 2

ทวีตแจ้งการจอดรถอย่างผิดกฎหมายให้ตำรวจจัดการ สร้าง Bus Lane ด้วยหลักประชาธิปไตย ** แก้สิ่งที่พูดผิด ** ** ภาษาโรมันไม่มี มีแต่ภาษาอิตาลี ซึ่งใช้ตัวอักษรโรมัน ** ** หน้า Home ของ Twitter ไม่แสดงว่าใคร mention เรามา **

Traffy ITS Cast ตอนที่ 1

นักเรียนประถม ทดลองการพิมพ์ข้อความขณะขับรถ ผ่านเกม Mario Kart ไทยติดอันดับผู้เสียชีวิตจากการชนบนท้องถนนเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก (ว่าแต่อันดับไหนล่ะ ?)  ติดอุปกรณ์ GPS บนรถไฟ เตือนรถบริเวณใกล้เคียงให้ระวัง Heyday App (iOS)

getTraffyAsk

Description : ค้นหาข้อมูลสภาพการจราจร ในสถานที่และบริเวณต่างๆ ในระบบ ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานข้อมูลของผู้ใช้รถใช้ถนนบน Twitter เป็นหลัก ซึ่งข้อมูลเดียวกันกับ getIncident API และ Twitter Account @Traffy โดยผลลัพธ์ของการค้นหา จามาจากข้อมูลงที่ตรงกับคำที่ค้นหาตรงๆ และบริเวณข้างเคียงที่สามารถอนุมานได้ว่าเกี่ยวข้องกับคำที่ค้นหา การสรุปข้อมูล จะสรุปจากข้อมูลจราจรที่ระบบค้นหาได้ย้อนหลัง 1 ชั่วโมง โดยจะให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุด มากกว่าข้อมูลที่ผ่านไปแล้ว ผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนชั่วโมง ที่ข่าวนำมาสรุปย้อนหลังได้เองสูงสุด 24 ชั่วโมง URL: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getTraffyAsk&appid=…&key=…&format=…&callback=…&q=…&detail=…&timeWindows=…  API Status: Online / Beta Test