วิธีการเบื้องต้นในการหาจุดในโพลิกอน

วิธีการเบื้องต้นในการหาจุดในโพลิกอน วันนี้เราจะนำเสนอวิธีการหาจุดบนโพลิกอนหรือที่เรียกว่า "Map matching" ซึ่งวิธีการนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในงานวิจัยด้าน GIS ทำให้อัลกอริทึมได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในบทความนี้จะขอเสนอแนวความคิดเบื้องต้น เป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อน สามารถทำได้โดยใช้เพียง google maps, postgres database และทักษะการโปรแกรมซึ่งใช้เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและการแสดงผล ในที่นี้ที่เราเลือกใช้คือ Java ค่ะ ขั้นตอนการ Map matching เมื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้แล้วให้สร้าง Schema ชื่อ DataGeo และตารางซึ่งชื่อ rawPoint และ  singlePolygon ที่จะใช้เก็บจุดและโพลิกอน กำหนดชนิดของ Attributes ดังนี้ singlePolygon Meaning rawPoint Meaning [PK] id : integer Polygon id [PK] p_id : integer Point id latlong : geometry Polygon eventCode : … Continue reading วิธีการเบื้องต้นในการหาจุดในโพลิกอน