เชิญร่วมงานกับ Traffy ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

เชิญร่วมงานกับ Traffy (ITS Lab @NECTEC) ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ด้านการเดินทาง ขนส่ง และจราจร (ป.ตรี ขึ้นไป) คุณสมบัติสำคัญ มีความสุขกับการพัฒนาโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูล หรือ พัฒนาอัลกอริทึม ชอบการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน   เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัย เพื่อร่วมงานห้องปฎิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศึกษาค้นควางานวิจัยด้านขนส่งและจราจรอัฉริยะ พัฒนาต้นแบบพร้อมร่วมเขียนรายงาน บทความทางวิชาการและสิทธิบัตร ร่วมดำเนินโครงการปัจจุบัน เช่น โครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทาง ร่วมดำเนินโครงการใหม่ เช่น การใช้ดาวเทียมความละเอียดสูงและเซ็นเซอร์แบบบูรณาการ (High Precision Multi-GNSS, G-Sensor, DVR ติดรถยนต์) สนใจ ส่ง Resume และ Transcript มาที่ traffyteam@gmail.com    หรือ  ติดต่อ ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม 086-901-6124 รายละเอียดเพืมเติม: https://goo.gl/0ou367

แนะนำ app transit ในกรุงเทพและปริมณทล

เคยมีคำถามเหล่านี้ไหม บริเวณนี้มีป้ายรถเมล์ที่ไกล้ที่สุดอยู่ตรงใหน? ป้ายรถเมล์ต้องเดินไปทางไหน? ป้ายรถเมล์นี้มีรถสายใดผ่านบ้าง? นั่งรถรถไฟฟ้าแล้ว จะต่อรถเมล์สายอะไรเพื่อให้ไปถึงปลายทาง? ออกจากรถไฟฟ้าควรจะไปออกประตูไหน? แอฟ Transit  สามารถได้ทั้ง iOS และ Android  ซึ่งขณะนี้ เป็น app ที่ใช้วางแผนการเดินทางสำหรับระบบขนส่งสาธารณะ โดยสามารถเลือกประเทศที่ให้บริการได้ ครอบคลุมรถเมล์, BTS, MRT, BRT และ แอร์พอร์ตลิงค์ (ARL)  ในกรุงเทพมหานครและปริมณทล แอพที่แนะนำเพิ่งพัฒนาและมีการ  udate ข้อมูล ล่าสุดเดือน เมษายน 2559  สามารถเลือกใช้ได้ดังนี้ Bangkok Way Transit กรุงเทพมหานคร Moovit แอปนี้เพิ่งผ่านการทดสอบและรีวิวมาสดๆร้อนๆ ๆใช้ได้ดีทีเดียวค่ะ Bangkok Transit Guide

ร่วมงาน/ฝึกงานกับ Traffy

เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานกับ Traffy เข้าร่วมฝึกงาน พัฒนาทักษะวิจัยหรือรับทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบด้านการเดินทาง ท่องเที่ยว ขนส่งและจราจร คุณสมบัติเฉพาะแต่ละตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน download รายละเอียดและคุณสมบัติ (PDF) กำลังศึกษาปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิจารณาเป็นพิเศษ ไม่สนใจเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) เกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชา Programming ไม่น้อย 3.0 สนใจสร้างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตามความถนัด ดังนี้ Mobile Application Developer (iOS, Android)  ในโครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากมวลชน System Admin (Linux, Hadoop, MongoDB, Database ) ในโครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากมวลชน Programmer (Java, PHP, Python, หรือภาษาโปรแกรมอื่นๆ)  ในโครงการพัฒนาระบบรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้าน Programmer เน้นด้าน Machine Learning (ใช้  PHP, Weka, RapidMiner,Scilab, MATLAB) ในโครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากมวลชน … Continue reading ร่วมงาน/ฝึกงานกับ Traffy

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเดินทาง ขนส่ง และจราจร เพื่อผลิตผลงานที่มีประโยชน์ต่อประเทศและมีคุณค่าทางวิชาการ ITS LAB

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขา เข้าฝึกงาน/สหกิจกับ Traffy (ITS Lab @NECTEC) คุณสมบัติสำคัญ มีความสุขกับการพัฒนาตนเอง วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล หรือ พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ ชอบการเรียนรู้ การทดลอง- รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน สมัครที่ https://goo.gl/rhZgNz

Traffy เยี่ยมชม PTT ICT

22 มีนาคม 2559  Traffy เยี่ยมชมดูงานที่ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        

Expert Ranking การจัดลำดับผู้เชี่ยวชาญ

อยากหา co-advisor ใน สวทช ปรึกษา Thesis ในสาขาที่เชี่ยวชาญ ปรึกษาท่านใหนดี? หรือ อยากรู้นักวิจัย/อาจารย์ท่านนี้เชี่ยวชาญด้านใหนบ้าง?  http://130.211.241.7/expertranking/v2/  มีคำตอบให้ Expert Ranking คือ การจัดอันดับผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาเพื่อสามารถขอรับการให้คำปรึกษาเฉพาะทางได้หรือการจัดสรรบุคคลกรเพื่อปฏิบัติงานแก้ปัญหาทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐได้ตรงกับความเชี่ยวชาญ             ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรถือว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากหากสามารถระบุคนในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมจะทำให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและจำนวนคน ดังนั้นจึงต้องมีการเก็บรวบมรวมข้อมูล วิเคราะห์จัดลำดับความเชี่ยวชาญที่เป็นอัติโนมัติ และสามารถเข้าใช้งานได้โดยง่ายผ่าน แอพพลิเคชันหรือเว็บแอพพลิเคชัน ข้อมูลผลงานวิชาการ  ของนักวิจัยถือว่ามีความหลากหลายในแต่ละสาขา ประกอบด้วยผลงานการตีพิมพ์งานวิจัย (Paper) ผลงานการจดสิทธิบัตร (Patent) ผลงานหนังสือทางวิชาการ (academic book) และผลงานการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ (academic presentation) เป็นต้น ผลงานเหล่านี้สามารถสะท้อนถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญของนักวิจัยได้เป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับสากล เมื่อมีข้อมูลผลงานทางวิชาการของนักวิจัยจำนวนมาก จะสามารถนำมาจัดลำดับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและลำดับสาขาที่ผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญได้ สามารถทดสอบการใช้งานได้ตามลิงค์ข้างล่าง  http://130.211.241.7/expertranking   เป้าหมายและผู้ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย เพื่อให้ระบบให้สามารถค้นหา คำนวณ จัดลำดับ และแสดงผลลำดับผู้เชี่ยวในสาขาวิจัยต่าง ๆ จากการใช้ข้อมูลผลงานของนักวิจัยเช่น ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ … Continue reading Expert Ranking การจัดลำดับผู้เชี่ยวชาญ