เชิญร่วมงานกับ Traffy ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

เชิญร่วมงานกับ Traffy (ITS Lab @NECTEC)

ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ด้านการเดินทาง ขนส่ง และจราจร (ป.ตรี ขึ้นไป)

คุณสมบัติสำคัญ

  • มีความสุขกับการพัฒนาโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูล หรือ พัฒนาอัลกอริทึม
  • ชอบการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา
  • รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน

 

เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัย เพื่อร่วมงานห้องปฎิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

  1. ศึกษาค้นควางานวิจัยด้านขนส่งและจราจรอัฉริยะ
  2. พัฒนาต้นแบบพร้อมร่วมเขียนรายงาน บทความทางวิชาการและสิทธิบัตร
  3. ร่วมดำเนินโครงการปัจจุบัน เช่น โครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทาง
  4. ร่วมดำเนินโครงการใหม่ เช่น การใช้ดาวเทียมความละเอียดสูงและเซ็นเซอร์แบบบูรณาการ (High Precision Multi-GNSS, G-Sensor, DVR ติดรถยนต์)

สนใจ ส่ง Resume และ Transcript มาที่

traffyteam@gmail.com    หรือ  ติดต่อ ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม 086-901-6124
รายละเอียดเพืมเติม: https://goo.gl/0ou367

แนะนำ app transit ในกรุงเทพและปริมณทล

เคยมีคำถามเหล่านี้ไหม

บริเวณนี้มีป้ายรถเมล์ที่ไกล้ที่สุดอยู่ตรงใหน?
ป้ายรถเมล์ต้องเดินไปทางไหน?
ป้ายรถเมล์นี้มีรถสายใดผ่านบ้าง?
นั่งรถรถไฟฟ้าแล้ว จะต่อรถเมล์สายอะไรเพื่อให้ไปถึงปลายทาง?
ออกจากรถไฟฟ้าควรจะไปออกประตูไหน? Continue reading แนะนำ app transit ในกรุงเทพและปริมณทล

ร่วมงาน/ฝึกงานกับ Traffy

เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานกับ Traffy เข้าร่วมฝึกงาน พัฒนาทักษะวิจัยหรือรับทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบด้านการเดินทาง ท่องเที่ยว ขนส่งและจราจร

Continue reading ร่วมงาน/ฝึกงานกับ Traffy

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเดินทาง ขนส่ง และจราจร เพื่อผลิตผลงานที่มีประโยชน์ต่อประเทศและมีคุณค่าทางวิชาการ

ITS LAB

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขา
เข้าฝึกงาน/สหกิจกับ Traffy
(ITS Lab @NECTEC)

Continue reading ข่าวประชาสัมพันธ์

Traffy เยี่ยมชม PTT ICT

22 มีนาคม 2559  Traffy เยี่ยมชมดูงานที่ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20160322_135157

20160322_135239

20160322_135214

20160322_132707

ptttraffy

 

 

 

 

Expert Ranking การจัดลำดับผู้เชี่ยวชาญ

อยากหา co-advisor ใน สวทช ปรึกษา Thesis ในสาขาที่เชี่ยวชาญ ปรึกษาท่านใหนดี? หรือ อยากรู้นักวิจัย/อาจารย์ท่านนี้เชี่ยวชาญด้านใหนบ้าง?  http://130.211.241.7/expertranking/v2/  มีคำตอบให้ Continue reading Expert Ranking การจัดลำดับผู้เชี่ยวชาญ