getTravelTime

Description: ให้บริการเวลาเดินทางในระดับช่วงถนน (Link) ให้บริการเวลาเดินทางรวม จากรายการช่วงถนนที่กำหนดให้ (Sum Link Travel Time) URL: http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getTravelTime&key=<passkey>&linkid=id1,id2,id3 API Status: Online Output Formats: JSON HTTP Method: GET Requires Authentication : true API rate limited : ไม่จำกัด Required Parameters : หมายเหตุ: รายละเอียดของช่วงถนนจาก getLinkInfo linkid= linkid หรือ รายการของ linkid คั่นด้วย “,” เป็นจำนวนเต็ม  Example:http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getTravelTime&key=<passkey>&linkid=59866,102057,114019 Response : หมายเหตุ เวลาเดินทาง (traveltime) หน่วยเป็นนาที                        … Read More getTravelTime

Traffy ITS Cast ตอนที่ 24 : ทฤษฎีเกมกับการจราจร

John Nash บิดาแห่งทฤษฎีเกม เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจร ชีวประวัติของ John Nash และ A Beautiful Mind ทฤษฎีเกมเบื้องต้น จุดสมดุลของแนช และการประยุกต์ในการจราจร

โครงการวิจัยการประมาณเวลาเดินทางจากข้อมูล GPS

ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันยานพาหนะติดตั้งระบบ GPS เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูล GPS เหล่านี้มีประโยชน์ต่อคาดการณ์ปริมาณต่าง ๆ ทางจราจรเช่น เวลาเดินทาง (Travel Time) ความต้องการใช้ถนน (Traffic Demand) ปริมาณสภาพจราจร (Traffic Volume) ห้องปฏิบัติการ ITS จึงนำข้อมูล GPS มาประมาณเวลาเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งช่วยวางแผนเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะอื่น ๆ เช่น ระบบคาดการณ์เวลาเข้าป้ายของรถโดยสาร ระบบคาดการณ์จุดจอดที่เหมาะสมสำหรับรถแท็กซี่ เป็นต้น Feature ประมาณเวลาเดินทางในระดับช่วงถนน (Link) ช่วงถนน หมายถึง ส่วนของถนนย่อย ๆ เช่น จากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่ง เพื่อประกอบเป็นเส้นทางที่ใหญ่กว่าได้ ประมาณเวลาเดินทางบนช่วงถนนข้างเคียง บางชุดข้อมูล GPS ที่ได้รับอนุเคราะห์ มีความถี่ต่ำ ทำให้ไม่สามารถประมาณเวลาบนทุกช่วงถนนได้ ระบบนี้จึงช่วยประมาณเวลาเดินทางจากช่วงถนนข้างเคียงด้วย ทดลองใช้ผลงาน Traffy นาที http://traffy.in.th/nt/ API getLinkInfo บริการข้อมูลรายละเอียดของช่วงถนน getTravelTime บริการเวลาเดินทางของช่วงถนน ร่วมสนับสนุนงานวิจัย ระดับบุคคลทั่วไป… Read More โครงการวิจัยการประมาณเวลาเดินทางจากข้อมูล GPS

Traffy ITS Cast ตอนที่ 22

รถเบนซ์พลังแสงอาทิตย์ รถไร้กุญแจอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด หมวกกันน็อกอัจฉริยะ จักรยานอัจฉริยะ นวัตกรรมป้องกันจักรยานหายจากญี่ปุ่น การออกแบบเพื่อป้องกันการเสียชีวิตที่ชานชาลา

Traffy ITS Cast ตอนที่ 18

งานวิจัยด้าน AR เผยทุกมุมอับรอบตัวรถสู่สายตาของผู้ขับขี่ ฝรั่งเศสจ้างให้ประชาชนปั่นจักรยานไปทำงาน จาก ‘ของเสีย’ สู่ ‘ของกิน’ แหล่งพลังงานหมุนเวียนในรถยนต์ ญี่ปุ่นผ่านกฏหมายอนุญาตให้ตกแต่งป้ายทะเบียนรถ

Traffy ITS Cast ตอนที่ 12

เลนจักรยาน ทำให้รถติดหรือเปล่าใน New York มูลค่าเวลาเดินทาง (Value of Travel Time Saving) สติกเกอร์ท้ายรถที่ญี่ปุ่นคืออะไร ป้ายทะเบียนบอกไฟจราจร ไฟจราจรนักเต้น (The Dancing Traffic light)

Traffy ITS Cast ตอนที่ 10

ป้ายห้ามจอดรถที่ทรงอานุภาพที่สุดในโลก รถยนต์ไร้คนขับของ Google วิ่งเร็วเกินกำหนด รถ Tesla Model III หน้าตารถยุคใหม่จะเป็นอย่างไร ? ที่มาภาพ : http://sixand5.com/2012/03/06/mondo-back-to-the-future-trilogy-prints/