ทุนเสริมสร้างประสบการณ์จการทำงานจริง ที่ยุโรป 3 เดือน

โครงการความร่วมมือด้านการระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม (Multi-GNSS) ระหว่างสหภาพยุโรปและสวทช BELS เปิดให้ทุนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา ณ ไปฝึกงาน//แลกเปลี่ยนที่ยุโรปเป็นเวลา 3 เดือน (มีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายเดือนละ 1,500 ยูโร) ผู้สนใจสามารถส่ง (ประวัติ (CV), สำเนาหนังสือเดินทาง, จดหมาดแสดงความจำนง (Motivation Letter), และ หนังสืออนุญาติจากต้นสังกัด). Motivation Letter สำคัญมาก ให้ระบุหน่วยงานที่สนใจ กิจกรรมที่จะมาทำ ความรู้ที่อยากจะได้ และสิงที่อยากทำให้สำเร็จในช่วงเวลาดังกล่าว) ส่งข้อมูลมาที่ ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม Email: wasan@nectec.o.th โทร: 086-901-6124 ข้อมูลเพิ่มเติม: http://goo.gl/SCw6M2/ รายชื่อสถาบันที่รับผู้สมัคร http://goo.gl/CSK23A/ ส่งก่อนได้รับการพิจารณาก่อน หมดเขต 1 เม.ย. 2560

แข่งขันสร้างนวัตกรรม ชิงไปยุโรป 6 เดือน

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา Freelance Start-up และผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันสร้างนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือแอป ที่มีการประยุกต์ใช้พิกับตำแหน่งจากดาวเทียม ชิงรางวัล 2000 ยูโร (80,000 บาท) และไปเก็บตัวพร้อมพัฒนางานต่อที่ยุโรป 6 เดือน เปิดรับพิจารณาผลงานระหว่าง 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2559 ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม Email: wasan@nectec.or.th โทร: 086-901-6124 URL: http://goo.gl/2PvMEm ส่งใบสมัครได้ที่: http://www.esnc.edu/      

NECTEC Talk on Data Science and Big Data Analytics Experience & Showcases

NECTEC Talk on Data Science and Big Data Analytics Experience & Showcases 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13:30-15:30 น ณ ห้องบุษกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กำหนดการ 13:15-13:30 ลงทะเบียน 13:30-13:00 Fraud Detection โดย คุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ, Lead Data Scientist บริษัท Booz Allen Hamilton 14:00-14:30 Mobility Mining: Understanding Human in Crisis from Large-Scale Cell Phone Network Data โดย ผศ.ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ … Continue reading NECTEC Talk on Data Science and Big Data Analytics Experience & Showcases

โครงการวิจัยและพัฒนาการบริการข้อมูลและการประมวลผลด้านจราจร (Intelligent Traffic Information Service)

เรามาทำข้อมูลจราจรให้ฉลาดกันเถอะ โครงการนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความฉลาดให้กับการบริการข้อมูลและประมวลผลด้านจราจร ประกอบด้วย 1) กระบวนการได้มา (Data Collection) 2) กระบวนการประมวลผล (Data Processing) และ 3) กระบวนการให้ข้อมูลจราจร (Data Dissemination) โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา และนักพัฒนา ในสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน และหน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปต่อยอดได้ฟรี ข้อมูลจราจรมี 5 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อมูลจราจรที่รายงานด้วยเสียง (Voice) 2) ภาพจากกล้อง CCTV 3) ข้อความที่เกี่ยวข้องกับสภาพจราจร 4) พิกัด GPS จากรถบนถนน 5)  ระดับความติดขัดของแต่ละถนน ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ฉลาด ต้องใช้คนทำความเข้าใจ คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถเข้าใจเองได้ คอมพิวเตอร์ยังไม่รู้ว่าภาพจากกล้อง CCTV รถติดหรือเปล่า ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาในการเดินทางผ่านแยก หรือไปยังจุดหมายปลายทางเท่าไร หากเราสามารถสร้างความฉลาดในการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ เราจะมีข้อมูลจราจรที่เพิ่มขึ้นมากมายและเป็นประโยชน์ต่อการเดินทาง ทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ยังมีอะไรที่น่าทำบ้าง หัวข้อเหล่านี้เป็นหัวข้อที่ต้องการผู้ร่วมวิจัย การวิเคราะห์เสียงพูด … Continue reading โครงการวิจัยและพัฒนาการบริการข้อมูลและการประมวลผลด้านจราจร (Intelligent Traffic Information Service)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. ข้อมูลกล้องจราจรเปลี่ยนบ่อยขนาดไหน ภาพจากกล้อง CCTV เปลี่ยนทุก 1-10 นาที ขึ้นอยู่กับแต่ละกล้อง 2. ข้อมูลมีความเป็น Real-Time หรือไม่ เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกเส้นทางหรือไม่ อย่างไร สภาพจราจร (Road Traffic) นั้นโดยปกติจะเปลี่ยนทุกๆ 5 ถึง 10 นาที (ลองนึกภาพเวลาเราติดอยู่บนถนน) ไม่ได้เปลียนทุกๆ วินาที่เหมือน Internet trafficดังนั้นการใช้ภาพย้อนหลังจะช่วยในการประเมินสภาพจราจรได้ว่ารถติดจริงหรือไม่ และติดแค่ไหน เช่น ถ้าเราเห็นรถติดทุกๆภาพในช่วง 5-10 นาที่ นั่นก็หมายความว่ารถมันติดจริงและติดยาว เรียกว่า traffic jam ควรหลีกเลี่ยงถนนเส้นนั้นแต่ถ้าเห็นว่ารถติดแค่ภาพเดียว แต่ไม่ติดในภาพอื่นๆ ก็อาจเป็นแค่สภาพ stop and go หรือเริ่มหายติดแล้ว อาจจะไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยง หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทีมงานผ่าน Comment ได้เลย พวกเราจะพยายามาตอบอยู่ตลอดครับ ทีมงาน Traffy

การนำข้อมูลจราจรจาก Traffy ไปต่อยอด (ชั่วคราว)

API ที่ใช้ได้ในปัจจุบัน (คลิกเพื่ออ่านวิธีใช้และตัวอย่าง) getCCTV getCCTVimg โดยสามารถดูชื่อและตำแหน่งกล้องได้จาก Google Doc นี้ getVMS getVMSimg getIncident getTrafficCongestion getTrafficMata getLatLong getlinkallinfo postIncident postGPSData โดยสามารถใช้ ID และ KEY ดังนี้ (เป็น ID และ KEY ชั่วคราว) กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานด้านล่าง appid=000001 key=chR9Wmf0HG ตัวอย่างบริการที่ดึงข้อมูลไป เว็บไซต์ต่างๆ iOS Application Android Application Windows Phone Application ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Application Programming Interface (API) และข้อมูลจราจรที่นำมาใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Traffy เพื่อการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้รับอนุญาตเข้าใจและตกลงยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลง ดังปรากฏด้านล่างนี้ และที่เนคเทคอาจเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขในภายหลังโดยมิต้องแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบล่วงหน้า ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี … Continue reading การนำข้อมูลจราจรจาก Traffy ไปต่อยอด (ชั่วคราว)

เตรียมพบกับ Traffy on Samsung Smart TV

Traffy ให้บริการข้อมูลจราจร (แผนที่อย่างง่ายและภาพจากกล้อง CCTV) บนโทรทัศน์ของแซมซุง (http://www.traffy.in.th) http://www.youtube.com/watch?v=QVe-V6OSuB0

บทความทางวิชาการด้านการทำนายเวลาในการเดินทาง “Travel Time Prediction on Freeway by Support Vector Machines” เข้าตีพิมพ์

Title: Travel Time Prediction on Freeway by Support Vector Machines Authors: Theesit Konkaew, Setha Pan-ngum, Wasan Pattara-atikom Conference: The Second International Conference of Thai Society forTransportation & Traffic Studies 2011 (TSTS 2011) Venue: Furama Jomtien Beach Hotel, Pattaya, Thailand Time: 14-15 October 2011    

ดูภาพจากกล้อง CCTV ทั่วกรุงเทพ ด้วย Traffy API (และ Drupal 7)

NAzT' Blog เขียนแนะนำวีธีการดึงภาพจราจรจากกล้อง CCTV ผ่าน Traffy API ด้วย ​Drupal 7 ไว้ที่ http://www.together.in.th/view-cctv-camera-using-traffy-api-and-drupal7/ ตัวอย่างภาพแสดงผล http://www.together.in.th/drupal/traffy/test/getCCTV ใครสนใจนำภาพจราจรไว้ติดไว้บนเว็บของตนเองหรือเว็บบริษัท เชิญสมัครสมาชิกได้ที่ http://api.traffy.in.th/apis/

Traffy APIs Workshop for Developers

Traffy จัด Workshop สำหรับนักพัฒนา เพื่อสาธิตการดึงข้อมูลจราจรจาก Traffy API ไปพัฒนาต่อยอด ในวันที่ 11 ก.พ. 2554 ลงทะเบียนฟรี (รับเพียง 30 ที่นั่ง - ปิดรับสมัคร 25 ม.ค.) Traffy APIs Workshop for Developer 08.30 น. – 09.00 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 09.00 น. – 09.45 น.            บรรยายภาพรวมของโครงการ Traffy: อดีต ปัจจุบันและอนาคต 09.45 น. – 10.30 น.            บรรยายภาพรวมของ API และบริการข้อมูลจราจรประเภทต่างๆ 10:30 น. – 10.30 น.            พักรับประทานอาหารว่าง 11:00 … Continue reading Traffy APIs Workshop for Developers