การทดสอบ Network เบื้องต้นในการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายตาจราจร

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายตาจราจร(Traffy Social Eyes) จำเป็นต้องตรวจสอบก่อนว่า Network ในองค์กรหรือบริษัทของท่านสามารถส่งข้อมูลภาพออกมาได้หรือไม่ผ่าน Protocol FTP หากไม่ได้ต้องให้ทาง Network Admin ขององค์กรหรือบริษัทของท่านทำการตรวจสอบ policy ของ network เช่น firewall ก่อนทำการติดตั้งเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้งกล้อง ตอนนี้เราได้สร้างโปรแกรมขนาดเล็กสำหรับการตรวจสอบ Network ซึ่งตัวโปรแกรมนี้มีชื่อว่า FTP checker หน้าตาโปรแกรมจะมีสองปุ่มให้กดคือ ปุ่ม Close สำหรับปิดโปรแกรมและปุ่ม Start Test สำหรับทดสอบ โดยเมื่อกดปุ่ม Start Test โปรแกรมจะแสดงผลดังภาพ จากภาพแสดงว่า Network ของท่านสามารถส่งข้อมูลผ่าน ให้ท่านทำการ Capture หน้าจอแล้วส่งภาพมาที่ traffy@nucleus.nectec.or.th โดยใส่รูปแบบดังนี้ บริษัท: ผู้ดำเนินการ: เบอร์ติดต่อ: *** หากพบว่ามีการส่งข้อมูลเท็จจะมีการดำเนินการตามมาตรการของเราต่อไป *** Program: Link * Require JRE : Link … Continue reading การทดสอบ Network เบื้องต้นในการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายตาจราจร

สำหรับผู้ใช้ทางด่วนดาวคะนอง !!!

ตอนนี้โครงการเครือข่ายตาจราจร (Traffy  Social Eyes) ได้ติดตั้งกล้องเพิ่มอีก 2 ตัว ที่สามารถเห็นการจราจรบนสะพานพระราม ๙ หรือสะพานแขวน บนช่วงทางด่วนดาวคะนอง   โดยสามารถติดตามดูภาพจากกล้องได้ที่ http://traffy.in.th/i ทั้งนี้ทางโครงการเราหวังว่าข้อมูลการจราจรดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางของท่านครับ

งานแถลงข่าวและเสวนา Traffy API

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง ชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะจัดให้มีการแถลงข่าวและเสวนา “การประยุกต์ใช้ข้อมูลจราจรอย่างสร้างสรรค์ในโลกไอที สำหรับองค์กรและนักพัฒนา” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา นักพัฒนา รวมถึงผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจราจรในรูปแบบต่างๆ และนำไปต่อยอดในงานวิจัย เชิงสาธารณะประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์ในธุรกิจ โดยศูนย์ฯ ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร กำหนดการ 13:00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมเสวนา 13:20 น. ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) แถลงข่าว “เป้าหมายและทิศทางของ Traffy API ในปัจจุบันและอนาคต” 13:30 น. นำเสนอ ศักยภาพและแนวทางนำข้อมูลจราจร Traffy API เพื่อต่อยอด ดร.กัลยา อุดมวิทิต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.วสันต์ … Continue reading งานแถลงข่าวและเสวนา Traffy API