วิธีการขอ Camera ID & Key

สิ่งที่ต้องมี

  1. Traffy API Account
วิธีการ
  1. ไปยังหน้า Traffy API
  2. ทำการ Sign in ด้วย Traffy API Account ถ้าหากยังไม่มี Traffy Account สามารถอ่านวิธีการสมัครได้ที่นี่
  3. กดปุ่ม “เพิ่ม Camera Key”add camera key
  4. ยอมรับข้อตกลงEnd User License Agreement
  5. ทำการกรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วนIndy Form
  6. ได้รับ Camera ID และ Keygot camera key