วิธีการขอ Camera ID & Key

สิ่งที่ต้องมี

  1. Traffy API Account
วิธีการ
  1. ไปยังหน้า Traffy API
  2. ทำการ Sign in ด้วย Traffy API Account ถ้าหากยังไม่มี Traffy Account สามารถอ่านวิธีการสมัครได้ที่นี่
  3. กดปุ่ม “เพิ่ม Camera Key”add camera key
  4. ยอมรับข้อตกลงEnd User License Agreement
  5. ทำการกรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วนIndy Form
  6. ได้รับ Camera ID และ Keygot camera key

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s