Traffy Fondue – แอปพลิเคชันพลังประชาชน แจ้งซ่อม ร้องเรียน และติดตามปัญหาเมือง

              Traffy Fondue เป็นแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งและติดตามปัญหาเมือง โดยจัดทำขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ภายในเมือง เช่น ปัญหาขยะ ไฟส่องสว่าง ถนนชำรุด ฯลฯ โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ ไปให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยังสามารถติดตามปัญหาเพื่อดูการอัพเดทการทำงานได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ผ่านการแจ้งเตือนตลอด 24 ชั่วโมง คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

โครงการ Traffy Transit

บริการระบบแสดงข้อมูลตำแหน่งและเวลาเข้าป้ายแก่ผู้ใช้บริการรถสาธารณะนั้นมีแล้วในหลายประเทศ แต่ก็ยังไม่มีบริการรายงานตำแหน่งรถเมล์หรือคาดการณ์การเข้าจอดที่ตำแหน่งที่สนใจสำหรับรถสาธารณะ จากสภาพของการให้บริการข้อมูลรถโดยสารสาธารณะดังกล่าว ทำให้พบว่ายังมีช่องโหว่ที่ควรได้รับการแก้ไขคือ... ประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาระบบรายงานตำแหน่งและเวลาเข้าป้ายของรถโดยสารสาธารณะสำหรับผู้โดยสาร ยังไม่มีบริการ API เพื่อให้บริการข้อมูลตำแหน่งรถโดยสารสาธารณะและเวลาเดินทางสำหรับภาคเอกชนนำไปพัฒนาต่อยอด ยังไม่มีระบบช่วยบริหารจัดการและติดตามพฤติกรรมรถโดยสารสาธารณะ Traffy Transit เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งตอบสนองความต้องการผู้ใช้สองกลุ่ม คือ นายท่ารถ และผู้โดยสาร  กลุ่มนายท่ารถ สามารถใช้ติดตามพฤติกรรม เช่น การขับออกนอกเส้นทาง  ขับแข่งแซงกัน จอดแช่ หรือออกจากอู่ช้า   ในขณะที่ผู้โดยสารสามารถใช้ติดตามตำแหน่งรถ เวลาเข้าป้ายและแจ้งเตือนการเข้าป้ายได้ เว็บดูตำแหน่งรถตามป้ายทั้งหมด เว็บดูเวลารถเข้าป้ายที่เราอยู่ App Traffy Bus บน Android PlayStore  และ iOS ผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการ มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม  099-104-2104     

เชิญร่วมงานกับ Traffy ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

เชิญร่วมงานกับ Traffy (ITS Lab @NECTEC) ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ด้านการเดินทาง ขนส่ง และจราจร (ป.ตรี ขึ้นไป) คุณสมบัติสำคัญ มีความสุขกับการพัฒนาโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูล หรือ พัฒนาอัลกอริทึม ชอบการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน   เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัย เพื่อร่วมงานห้องปฎิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศึกษาค้นควางานวิจัยด้านขนส่งและจราจรอัฉริยะ พัฒนาต้นแบบพร้อมร่วมเขียนรายงาน บทความทางวิชาการและสิทธิบัตร ร่วมดำเนินโครงการปัจจุบัน เช่น โครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทาง ร่วมดำเนินโครงการใหม่ เช่น การใช้ดาวเทียมความละเอียดสูงและเซ็นเซอร์แบบบูรณาการ (High Precision Multi-GNSS, G-Sensor, DVR ติดรถยนต์) สนใจ ส่ง Resume และ Transcript มาที่ traffyteam@gmail.com    หรือ  ติดต่อ ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม 086-901-6124 รายละเอียดเพืมเติม: https://goo.gl/0ou367

Android App : Traffy Bus สำหรับ ดูตำแหน่งและเวลาเข้าป้าย ของรถเมล์สาย 73ก

วันนี้คุณสามารถดูข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันและเวลาเข้าป้ายของรถเมล์สาย 73ก ผ่าน Application Traffy Bus บนมือถือ AndroidTM

แนะนำ app transit ในกรุงเทพและปริมณทล

เคยมีคำถามเหล่านี้ไหม บริเวณนี้มีป้ายรถเมล์ที่ไกล้ที่สุดอยู่ตรงใหน? ป้ายรถเมล์ต้องเดินไปทางไหน? ป้ายรถเมล์นี้มีรถสายใดผ่านบ้าง? นั่งรถรถไฟฟ้าแล้ว จะต่อรถเมล์สายอะไรเพื่อให้ไปถึงปลายทาง? ออกจากรถไฟฟ้าควรจะไปออกประตูไหน? แอฟ Transit  สามารถได้ทั้ง iOS และ Android  ซึ่งขณะนี้ เป็น app ที่ใช้วางแผนการเดินทางสำหรับระบบขนส่งสาธารณะ โดยสามารถเลือกประเทศที่ให้บริการได้ ครอบคลุมรถเมล์, BTS, MRT, BRT และ แอร์พอร์ตลิงค์ (ARL)  ในกรุงเทพมหานครและปริมณทล แอพที่แนะนำเพิ่งพัฒนาและมีการ  udate ข้อมูล ล่าสุดเดือน เมษายน 2559  สามารถเลือกใช้ได้ดังนี้ Bangkok Way Transit กรุงเทพมหานคร Moovit แอปนี้เพิ่งผ่านการทดสอบและรีวิวมาสดๆร้อนๆ ๆใช้ได้ดีทีเดียวค่ะ Bangkok Transit Guide

ร่วมงาน/ฝึกงานกับ Traffy

เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานกับ Traffy เข้าร่วมฝึกงาน พัฒนาทักษะวิจัยหรือรับทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบด้านการเดินทาง ท่องเที่ยว ขนส่งและจราจร คุณสมบัติเฉพาะแต่ละตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน download รายละเอียดและคุณสมบัติ (PDF) กำลังศึกษาปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิจารณาเป็นพิเศษ ไม่สนใจเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) เกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชา Programming ไม่น้อย 3.0 สนใจสร้างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตามความถนัด ดังนี้ Mobile Application Developer (iOS, Android)  ในโครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากมวลชน System Admin (Linux, Hadoop, MongoDB, Database ) ในโครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากมวลชน Programmer (Java, PHP, Python, หรือภาษาโปรแกรมอื่นๆ)  ในโครงการพัฒนาระบบรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้าน Programmer เน้นด้าน Machine Learning (ใช้  PHP, Weka, RapidMiner,Scilab, MATLAB) ในโครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากมวลชน … Continue reading ร่วมงาน/ฝึกงานกับ Traffy

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเดินทาง ขนส่ง และจราจร เพื่อผลิตผลงานที่มีประโยชน์ต่อประเทศและมีคุณค่าทางวิชาการ ITS LAB

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขา เข้าฝึกงาน/สหกิจกับ Traffy (ITS Lab @NECTEC) คุณสมบัติสำคัญ มีความสุขกับการพัฒนาตนเอง วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล หรือ พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ ชอบการเรียนรู้ การทดลอง- รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน สมัครที่ https://goo.gl/rhZgNz

ทุนเสริมสร้างประสบการณ์จการทำงานจริง ที่ยุโรป 3 เดือน

โครงการความร่วมมือด้านการระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม (Multi-GNSS) ระหว่างสหภาพยุโรปและสวทช BELS เปิดให้ทุนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา ณ ไปฝึกงาน//แลกเปลี่ยนที่ยุโรปเป็นเวลา 3 เดือน (มีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายเดือนละ 1,500 ยูโร) ผู้สนใจสามารถส่ง (ประวัติ (CV), สำเนาหนังสือเดินทาง, จดหมาดแสดงความจำนง (Motivation Letter), และ หนังสืออนุญาติจากต้นสังกัด). Motivation Letter สำคัญมาก ให้ระบุหน่วยงานที่สนใจ กิจกรรมที่จะมาทำ ความรู้ที่อยากจะได้ และสิงที่อยากทำให้สำเร็จในช่วงเวลาดังกล่าว) ส่งข้อมูลมาที่ ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม Email: wasan@nectec.o.th โทร: 086-901-6124 ข้อมูลเพิ่มเติม: http://goo.gl/SCw6M2/ รายชื่อสถาบันที่รับผู้สมัคร http://goo.gl/CSK23A/ ส่งก่อนได้รับการพิจารณาก่อน หมดเขต 1 เม.ย. 2560