แข่งขันสร้างนวัตกรรม ชิงไปยุโรป 6 เดือน

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา Freelance Start-up และผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันสร้างนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือแอป ที่มีการประยุกต์ใช้พิกับตำแหน่งจากดาวเทียม ชิงรางวัล 2000 ยูโร (80,000 บาท) และไปเก็บตัวพร้อมพัฒนางานต่อที่ยุโรป 6 เดือน เปิดรับพิจารณาผลงานระหว่าง 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2559 ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม Email: wasan@nectec.or.th โทร: 086-901-6124 URL: http://goo.gl/2PvMEm ส่งใบสมัครได้ที่: http://www.esnc.edu/      

Traffy เยี่ยมชม PTT ICT

22 มีนาคม 2559  Traffy เยี่ยมชมดูงานที่ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        

get_bus_arrival_time_by_stop_id

  Description ให้ข้อมูลเวลาที่รถเมล์จะถึงป้าย ตามป้ายที่สนใจ Resource URL http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=get_bus_arrival_time_by_stop_id Parameter stop_id - id ป้ายรถเมล์ที่สนใจ เช่น 1440 - ถ้าไม่ใส่ parameter ใดๆ เลย หรือไม่พบข้อมูลที่ค้นหา จะส่งค่ากลับเป็น [] Response stop_id id ป้ายรถเมล์ stop_name ชื่อป้ายรถเมล์ latitude ตำแหน่ง latitude ของป้ายรถเมล์ longitude ตำแหน่ง longitude ของป้ายรถเมล์ bus_line_list สายรถเมล์ที่ผ่านป้ายที่สนใจ bus_line สายรถเมล์ bus_list รถเมล์ในสายที่กำลังจะถึงป้ายที่สนใจ vehicle_id หมายเลขรถ predict_time เวลาที่รถจะถึงป้ายที่สนใจ หน่วยเป็นนาที latitude ตำแหน่ง latitude ของรถเมล์ longitude ตำแหน่ง longitude ของรถเมล์ … Continue reading get_bus_arrival_time_by_stop_id

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ช่วงปีใหม่ 2559

แสดงข้อมูลระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ถึง 6 มกราคม 2559 ด้วย Program Tableau ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยทางถนน (www.thairsc.com​)

get_bus_arrival_time_by_bus_line

  Description ให้ข้อมูลเวลาที่รถเมล์จะถึงป้าย ตามสายรถเมล์ที่สนใจ Resource URL http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=get_bus_arrival_time_by_bus_line Parameter bus_line - สายรถเมล์ที่สนใจ เช่น 73 ก. - ถ้าไม่ใส่ parameter ใดๆ เลย หรือไม่พบข้อมูลที่ค้นหา จะส่งค่ากลับเป็น [] Response stop_id id ป้ายรถเมล์ stop_name ชื่อป้ายรถเมล์ latitude ตำแหน่ง latitude ของป้ายรถเมล์ longitude ตำแหน่ง longitude ป้ายรถเมล์ bus_list รถเมล์ในสายที่กำลังจะถึงป้ายที่สนใจ vehicle_id หมายเลขรถ predict_time เวลาที่รถจะถึงป้ายที่สนใจ หน่วยเป็นนาที latitude ตำแหน่ง latitude ของรถเมล์ longitude ตำแหน่ง longitude ของรถเมล์ direction ทิศทางการเดินรถ ขาออกเมืองหรือขาเข้าเมือง   … Continue reading get_bus_arrival_time_by_bus_line

get_bus_location

  Description ให้ข้อมูลรถเมล์ที่ตามสายสนใจ พร้อมข้อมูลป้ายรถเมล์ก่อนหน้า และป้ายรถเมล์ถัดไป ขณะนี้ให้บริการข้อมูลรถสาย 73ก, 8, 156, 191, 178 และ 36ก Resource URL http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=get_bus_location Parameter bus_line - สายรถเมล์ที่สนใจ เพื่อค้นหาข้อมูลของสายนั้น เข่น 73ก - ถ้าไม่ใส่ parameter ใดๆ เลย หรือไม่พบข้อมูลที่ค้นหา จะส่งค่ากลับเป็น [] Response vehicle_id หมายเลขรถ bus_line สายรถเมล์ speed ความเร็วของรถเมล์ หน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง heading ทิศทางของรถ เป็นองศาเทียบกับทิศเหนือ gps_timestamp เวลาของจุดข้อมูล latitude ตำแหน่ง latitude ของรถเมล์ longitude ตำแหน่ง longitude ของรถเมล์ direction ทิศทางการเดินรถ ขาออกเมืองหรือขาเข้าเมือง … Continue reading get_bus_location

find_bus_stop_info

  Description ให้ข้อมูลป้ายรถเมล์ตาม ชื่อป้ายรถเมล์ที่สนใจ ตาม id ป้ายรถเมล์ หรือ ตำแหน่ง latitude, longitude,radius ที่สนใจ พร้อมข้อมูลสายรถเมล์ที่ผ่านป้านนั้นๆ Resource URL http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=find_bus_stop_info Parameters รับ parameter สำหรับค้นหา หนึ่งตัว คือ stop_name หรือ stop_id หรือ latitude, longitude, radius ถ้าไม่ใส่ parameter ใดๆ เลย หรือไม่พบข้อมูลที่ค้นหา จะส่งค่ากลับเป็น [] stop_name ชื่อป้ายรถเมล์ที่สนใจหรือคำค้นสถานที่ที่ต้องการ เช่น ลาดพร้าว stop_id id ของป้ายรถเมล์สนใจ เพื่อค้นหาป้ายที่ต้องการ latitude, longitude, radius ตำแหน่ง latitude ที่สนใจ ตำแหน่ง longitude ที่สนใจ radius รัศมีโดยรอบที่สนใจ … Continue reading find_bus_stop_info

get_bus_line_info

  Description ให้ข้อมูลสายรถเมล์ทั้งหมด หรือเฉพาะสายที่สนใจ Resource URL http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=get_bus_line_info Parameter bus_line - สายรถเมล์ที่สนใจ เพื่อค้นหาข้อมูลของสายนั้น เข่น bus_line=73 ก - ถ้าต้องการข้อมูลสายรถเมล์ทั้งหมด ให้ใส่ all เช่น bus_line=all - ถ้าไม่ใส่ parameter ใดๆ เลย หรือไม่พบข้อมูลที่ค้นหา จะส่งค่ากลับเป็น []  Response bus_line ชื่อสายรถเมล์ start ต้นทาง end ปลายทาง vehicle_type ประเภทรถเมล์ซึ่งมีทั้งหมด 2 ประเภท ประกอบไปด้วยรถเมล์ธรรมดา และรถเมล์ปรับอากาศ owner เจ้าของรถเมล์ซึ่งประกอบไปด้วย รถ ขสมก. , รถร่วม , และมินิบัส route_type ประเภทของเส้นทางซึ่งมีทั้งหมด 3 ประเภท ประกอบไปด้วย, เส้นทางปกติ, … Continue reading get_bus_line_info

ดูการสาธิตใช้ GNSS ช่วยในการทำ machine control

โดยมนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2558ผมไปดูการสาธิตใช้ GNSS ช่วยในการทำ machine control โดยในครั้งนี้เป็นการทำการเกลี่ยดินเพื่อทำถนน ซึ่งนำเสนอโดยบริษัท PASCO ของญี่ปุ่น (จัดที่จังหวัดชลบุรี) องค์ประกอบมีดังนี้ 1. รถเกลี่ยดิน (รูปที่ 1) 2. GNSS ความถูกต้องพิกัด 1 เซนติเมตรแนวราบและ 2 เซนติเมตรแนวดิ่ง มาติดที่รถเกลี่ยดิน (รูปที่ 1) 3. สถานีติดตามดาวเทียม (รูปที่ 2) 4. ระบบและซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมไฮโดรลิกในการยกแผ่นเกลี่ยดินขึ้นหรือลงแบบอัตโนมัติ (รูปที่ 3) รถยังไม่ได้ขับเอง แต่จอมอนิเตอร์ในรถจะบอกว่าให้ขับไปทางไหนบ้าง และในส่วนแผ่นเกลี่ยดินจะปรับระดับเองอัตโนมัติ ข้อดีของการใช้ Machine control – ลดคนที่ต้องคอยช่วยตรวจและบอกคนขับในการปรับระดับดิน – ลดเวลาการทำงานและเชื้อเพลิง (ญี่ปุ่นคำนวณให้ว่าประมาณ 22%) – ทำงานกลางคืนหรือแสงน้อยได้ – ได้ระดับดินที่แม่นยำมากและประหยัดวัสดุถมดิน – เกลี่ยดินบนเส้นทางซับซ้อนได้ … Continue reading ดูการสาธิตใช้ GNSS ช่วยในการทำ machine control

===== รถเมล์กำลังจะมี GPS แล้ว =====

วันนี้ทางแล็บ ITS เนคเทคได้รับการสนับสนุนซิมการ์ดจากบริษัท AIS 3G จำนวน 32 ซิม โดยเราตั้งใจจะใช้สำหรับส่งข้อมูล GPS จากรถเมล์สาย 73 ก. งานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BusCheckin ของเนคเทค เร็ว ๆ นี้จะมีรายงานตำแหน่งรถ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง Big data ครับ เราตั้งเป้าทำสาย 73 ก. เป็นสายต้นแบบ ขอขอบคุณ AIS ด้วยครับ ที่ให้การสนับสนุน ท่านที่สนใจเป็นผู้พัฒนาบริการรถเมล์พัฒนาแอ๊พเพื่อรับข้อมูลรถเมล์ผ่าน Traffy API ติดต่อมาได้ที่ traffyteam(at)gmail.com ด่วน เปิดรับจำนวนจำกัด  อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน และนอกจาก GPS แล้วเรายังมีข้อมูลอื่น ๆ ให้เล่นด้วย สนใจติดต่อมาได้ครับ มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้ประสานงาน